50000 zł brutto, ile to netto?

 

35333.95 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 4880 zł
Składka rentowa 750 zł
Składka chorobowa 1225 zł
Składka zdrowotna 3883.05 zł
Zaliczka na podatek 3928 zł

36392.69 zł
netto (na rękę)

43200 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 4880 zł
Składka rentowa 750 zł
Składka chorobowa 1225 zł
Składka zdrowotna 3883.05 zł
Zaliczka na podatek 2869.26zł

43200 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 6800 zł

40650 zł
netto (na rękę)VAT 23% 9350 zł

Umowa o pracę

35333.95
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 50000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 50000 = 4880 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 50000 = 750 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 50000 = 1225 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 6855 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 50000 - 6855 = 43145 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 43145 * 9% = 3883.05 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 43145 * 7,75% = 3343.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 50000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 6855 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 50000 zł - 6855 zł - 111.25 zł = 43034 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 43034 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (43034 * 7%) - 46,33 zł = 7272.02 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 7272.02 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 43145 * 7,75 % = 3343.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 43034 zł - 3343.74 zł = 3928 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 50000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 6855 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 3883.05 zł

  Zaliczka na podatek - 3928 zł

  Wynagrodzenie netto: 50000 zł - 6855 zł - 3883.05 zł -3928 zł = 35333.95 zł

Umowa zlecenie

36392.69
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 4880 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 750 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1225 zł
Razem składki ZUS 6855 zł
Koszty uzyskania 20% 8629 zł
Podstawa opodatkowania 34516 zł
Zaliczka na podatek 2869.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3343.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 3883.05 zł
Kwota netto (na rękę) 36392.69 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 43200 zł

Umowa o dzieło

43200
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 50000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 45750 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 43200 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 50000 zł
Podstawa opodatkowania 25000 zł
Koszty uzyskania 25000 zł
Podatek do US 17% 4250 zł
Kwota netto (na rękę) 45750 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 50000 zł
Podstawa opodatkowania 10000 zł
Koszty uzyskania 40000 zł
Podatek do US 17% 6800 zł
Kwota netto (na rękę) 43200 zł

Umowa B2B

40650
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 50000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 40650 Sprawdzenie działania: 40650 netto * 23% = 9350 (to nasza kwota VAT) 40650 netto + 9350 VAT = 50000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 50000 zł
Podatek VAT 23 % 9350
Kwota netto 40650 zł

  Frazy powiązane:

 • 50000 brutto ile to netto
 • 50000 brutto
 • ile podatku jest z50000 zł
 • 50000 brutto ile netto
 • podatek dochodowy od 50000
 • 500000 brutto ile to netto
 • 50 000 netto ile to brutto
 • 50000 brutto to ile netto 23
 • 50000brutto ile to netto
 • 50 000 brutto ile to netto
 • 51 000 brutto ile to nett
 • 50 000 brutto
 • 50000 zl brutto ile to netto
 • 50000 BRUTTO N ANETTO
 • 5000 zl brutto ile to netto umowa o pracę
 • 50000 btutto ile to netto
 • 49 000 brutto ile to netto
 • 50000 zł brutto ile to netto
 • 50 tysięcy brutto ile to netto
 • 50 00 zł brutto

Najciekawsze: