500 zł brutto, ile to netto?

 

415.62 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 48.8 zł
Składka rentowa 7.5 zł
Składka chorobowa 12.25 zł
Składka zdrowotna 38.83 zł
Zaliczka na podatek -23 zł

364.06 zł
netto (na rękę)

432 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 48.8 zł
Składka rentowa 7.5 zł
Składka chorobowa 12.25 zł
Składka zdrowotna 38.83 zł
Zaliczka na podatek 28.56zł

432 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 68 zł

407 zł
netto (na rękę)VAT 23% 93 zł

Umowa o pracę

415.62
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 500 = 48.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 500 = 7.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 500 = 12.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 68.55 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 500 - 68.55 = 431.45 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 431.45 * 9% = 38.83 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 431.45 * 7,75% = 33.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 68.55 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 500 zł - 68.55 zł - 111.25 zł = 320 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 320 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (320 * 7%) - 46,33 zł = 10.64 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 10.64 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 431.45 * 7,75 % = 33.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 320 zł - 33.44 zł = -23 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 68.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 38.83 zł

  Zaliczka na podatek - -23 zł

  Wynagrodzenie netto: 500 zł - 68.55 zł - 38.83 zł --23 zł = 415.62 zł

Umowa zlecenie

364.06
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 48.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 7.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 12.25 zł
Razem składki ZUS 68.55 zł
Koszty uzyskania 20% 86.29 zł
Podstawa opodatkowania 345 zł
Zaliczka na podatek 28.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 33.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 38.83 zł
Kwota netto (na rękę) 364.06 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 432 zł

Umowa o dzieło

432
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 457.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 432 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 500 zł
Podstawa opodatkowania 250 zł
Koszty uzyskania 250 zł
Podatek do US 17% 42.5 zł
Kwota netto (na rękę) 457.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 500 zł
Podstawa opodatkowania 100 zł
Koszty uzyskania 400 zł
Podatek do US 17% 68 zł
Kwota netto (na rękę) 432 zł

Umowa B2B

407
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 407 Sprawdzenie działania: 407 netto * 23% = 93 (to nasza kwota VAT) 407 netto + 93 VAT = 500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 500 zł
Podatek VAT 23 % 93
Kwota netto 407 zł

  Frazy powiązane:

 • 500 brutto ile to netto
 • 500 brutto ile to netto 2015
 • 500 zł brutto ile to netto
 • 500 brutto
 • 500 zl brutto ile to netto
 • 500 netto ile to brutto
 • 500 brutto ile to netto 2016
 • kalkulator 500
 • 500 zł brutto
 • 500 zl brutto
 • 500 brutto ile to netto 2017
 • premia 400 zł brutto ile to netto
 • 500 zł brutto ile to netto umowa o pracę
 • https://netto-brutto.eu/brutto/500
 • 500 brutto ile na rękę
 • 500 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 500 brutto ile netto
 • 500 zł brutto ile netto
 • premia 500 brutto ile to netto
 • 500 zł brutto ile to na rękę