4900 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

3480.67
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4900 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4900 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4900 = 478.24 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4900 = 73.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4900 = 120.05 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 671.79 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4900 - 671.79 = 4228.21 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4228.21 * 9% = 380.54 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4228.21 * 7,75% = 327.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4900 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 671.79 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4900 zł - 671.79 zł - 111.25 zł = 4117 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4117 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4117 * 18%) - 46,33 zł = 694.73 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 694.73 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4228.21 * 7,75 % = 327.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4117 zł - 327.69 zł = 367 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4900 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 671.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 380.54 zł

  Zaliczka na podatek - 367 zł

  Wynagrodzenie netto: 4900 zł - 671.79 zł - 380.54 zł -367 zł = 3480.67 zł


  Frazy powiązane:

 • 4900 brutto ile to netto 2015
 • 4900 brutto ile to netto
 • 4900 brutto ile to netto 2017
 • 4900 brutto ile to netto 2016
 • 4900 brutto
 • 4 900 po odliczeniu podatku
 • 4900 brutto ile to netto 2018
 • 4900 brutto to ile netto
 • 4900 brutto ile to netto umowa o prace
 • 4900 ile to na czysto
 • ile netto z 4900 brutto
 • ile wynosi składka zus przy pensji 4900
 • 3480 67 netto ile brutto
 • 4900 zl brutto
 • 1900brutto to ile netto?
 • 4900 zł brutto ile to netto
 • 4900 drutto ile netto
 • 4 900 brutto to ile to netto 2016
 • ile podatku od wyplaty 4900 brutto
 • 4900 ile to netto