4767 zł brutto, ile to netto?

 

3425.23 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 465.2592 zł
Składka rentowa 71.505 zł
Składka chorobowa 116.7915 zł
Składka zdrowotna 370.21 zł
Zaliczka na podatek 318 zł

3470.02 zł
netto (na rękę)

4119 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 465.2592 zł
Składka rentowa 71.505 zł
Składka chorobowa 116.7915 zł
Składka zdrowotna 370.21 zł
Zaliczka na podatek 273.21zł

4118.688 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 648.312 zł

3876 zł
netto (na rękę)VAT 23% 891 zł

Umowa o pracę

3425.23
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4767 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4767 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4767 = 465.2592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4767 = 71.505 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4767 = 116.7915 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 653.5557 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4767 - 653.5557 = 4113.4443 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4113.4443 * 9% = 370.21 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4113.4443 * 7,75% = 318.79 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4767 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 653.5557 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4767 zł - 653.5557 zł - 111.25 zł = 4002 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4002 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4002 * 7%) - 46,33 zł = 636.58 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 636.58 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4113.4443 * 7,75 % = 318.79 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4002 zł - 318.79 zł = 318 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4767 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 653.5557 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 370.21 zł

  Zaliczka na podatek - 318 zł

  Wynagrodzenie netto: 4767 zł - 653.5557 zł - 370.21 zł -318 zł = 3425.23 zł

Umowa zlecenie

3470.02
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 465.2592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 71.505 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 116.7915 zł
Razem składki ZUS 653.5557 zł
Koszty uzyskania 20% 822.68886 zł
Podstawa opodatkowania 3291 zł
Zaliczka na podatek 273.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 318.79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 370.21 zł
Kwota netto (na rękę) 3470.02 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4119 zł

Umowa o dzieło

4118.688
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4767 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4361.805 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4118.688 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4767 zł
Podstawa opodatkowania 2383.5 zł
Koszty uzyskania 2383.5 zł
Podatek do US 17% 405.195 zł
Kwota netto (na rękę) 4361.805 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4767 zł
Podstawa opodatkowania 953.4 zł
Koszty uzyskania 3813.6 zł
Podatek do US 17% 648.312 zł
Kwota netto (na rękę) 4118.688 zł

Umowa B2B

3876
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4767 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3876 Sprawdzenie działania: 3876 netto * 23% = 891 (to nasza kwota VAT) 3876 netto + 891 VAT = 4767 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4767 zł
Podatek VAT 23 % 891
Kwota netto 3876 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/4767