4750 zł brutto, ile to netto?

 

3412.89 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 463.6 zł
Składka rentowa 71.25 zł
Składka chorobowa 116.375 zł
Składka zdrowotna 368.89 zł
Zaliczka na podatek 317 zł

3457.55 zł
netto (na rękę)

4104 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 463.6 zł
Składka rentowa 71.25 zł
Składka chorobowa 116.375 zł
Składka zdrowotna 368.89 zł
Zaliczka na podatek 272.34zł

4104 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 646 zł

3862 zł
netto (na rękę)VAT 23% 888 zł

Umowa o pracę

3412.89
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4750 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4750 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4750 = 463.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4750 = 71.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4750 = 116.375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 651.225 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4750 - 651.225 = 4098.775 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4098.775 * 9% = 368.89 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4098.775 * 7,75% = 317.66 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4750 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 651.225 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4750 zł - 651.225 zł - 111.25 zł = 3988 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3988 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3988 * 7%) - 46,33 zł = 634.2 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 634.2 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4098.775 * 7,75 % = 317.66 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3988 zł - 317.66 zł = 317 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4750 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 651.225 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 368.89 zł

  Zaliczka na podatek - 317 zł

  Wynagrodzenie netto: 4750 zł - 651.225 zł - 368.89 zł -317 zł = 3412.89 zł

Umowa zlecenie

3457.55
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 463.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 71.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 116.375 zł
Razem składki ZUS 651.225 zł
Koszty uzyskania 20% 819.755 zł
Podstawa opodatkowania 3279 zł
Zaliczka na podatek 272.34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 317.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 368.89 zł
Kwota netto (na rękę) 3457.55 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4104 zł

Umowa o dzieło

4104
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4750 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4346.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4104 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4750 zł
Podstawa opodatkowania 2375 zł
Koszty uzyskania 2375 zł
Podatek do US 17% 403.75 zł
Kwota netto (na rękę) 4346.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4750 zł
Podstawa opodatkowania 950 zł
Koszty uzyskania 3800 zł
Podatek do US 17% 646 zł
Kwota netto (na rękę) 4104 zł

Umowa B2B

3862
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4750 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3862 Sprawdzenie działania: 3862 netto * 23% = 888 (to nasza kwota VAT) 3862 netto + 888 VAT = 4750 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4750 zł
Podatek VAT 23 % 888
Kwota netto 3862 zł

  Frazy powiązane:

 • 4750 brutto
 • 4750 brutto ile to netto
 • 4750 brutto ile to netto 2015
 • 4750 brutto ile to netto 2016
 • 4750 brutto ile netto
 • 4750 brutto ile to netto 2017
 • 4750
 • 7280 brutto ile to netto 2015
 • 4750 brutto b2b
 • 4750 britto
 • 4098 netto ile to brutto
 • 4752 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 4750 brutto ile to netto 2018
 • 4750 brutto ile na reke
 • 3375 netto
 • brutto 4750 ile to netto

Najciekawsze: