4740 zł brutto, ile to netto?

 

3406.04 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 462.624 zł
Składka rentowa 71.1 zł
Składka chorobowa 116.13 zł
Składka zdrowotna 368.11 zł
Zaliczka na podatek 316 zł

3450.03 zł
netto (na rękę)

4095 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 462.624 zł
Składka rentowa 71.1 zł
Składka chorobowa 116.13 zł
Składka zdrowotna 368.11 zł
Zaliczka na podatek 272.01zł

4095.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 644.64 zł

3854 zł
netto (na rękę)VAT 23% 886 zł

Umowa o pracę

3406.04
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4740 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4740 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4740 = 462.624 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4740 = 71.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4740 = 116.13 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 649.854 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4740 - 649.854 = 4090.146 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4090.146 * 9% = 368.11 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4090.146 * 7,75% = 316.99 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4740 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 649.854 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4740 zł - 649.854 zł - 111.25 zł = 3979 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3979 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3979 * 7%) - 46,33 zł = 632.67 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 632.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4090.146 * 7,75 % = 316.99 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3979 zł - 316.99 zł = 316 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4740 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 649.854 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 368.11 zł

  Zaliczka na podatek - 316 zł

  Wynagrodzenie netto: 4740 zł - 649.854 zł - 368.11 zł -316 zł = 3406.04 zł

Umowa zlecenie

3450.03
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 462.624 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 71.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 116.13 zł
Razem składki ZUS 649.854 zł
Koszty uzyskania 20% 818.0292 zł
Podstawa opodatkowania 3272 zł
Zaliczka na podatek 272.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 316.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 368.11 zł
Kwota netto (na rękę) 3450.03 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4095 zł

Umowa o dzieło

4095.36
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4740 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4337.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4095.36 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4740 zł
Podstawa opodatkowania 2370 zł
Koszty uzyskania 2370 zł
Podatek do US 17% 402.9 zł
Kwota netto (na rękę) 4337.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4740 zł
Podstawa opodatkowania 948 zł
Koszty uzyskania 3792 zł
Podatek do US 17% 644.64 zł
Kwota netto (na rękę) 4095.36 zł

Umowa B2B

3854
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4740 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3854 Sprawdzenie działania: 3854 netto * 23% = 886 (to nasza kwota VAT) 3854 netto + 886 VAT = 4740 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4740 zł
Podatek VAT 23 % 886
Kwota netto 3854 zł

  Frazy powiązane:

 • 4740 brutto
 • 4740brutto to netto
 • 4740 brutto ile neetto
 • pensja 4740 bruto ile neto