4730 zł brutto, ile to netto?

 

3399.18 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 461.648 zł
Składka rentowa 70.95 zł
Składka chorobowa 115.885 zł
Składka zdrowotna 367.34 zł
Zaliczka na podatek 315 zł

3442.5 zł
netto (na rękę)

4087 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 461.648 zł
Składka rentowa 70.95 zł
Składka chorobowa 115.885 zł
Składka zdrowotna 367.34 zł
Zaliczka na podatek 271.68zł

4086.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 643.28 zł

3846 zł
netto (na rękę)VAT 23% 884 zł

Umowa o pracę

3399.18
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4730 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4730 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4730 = 461.648 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4730 = 70.95 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4730 = 115.885 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 648.483 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4730 - 648.483 = 4081.517 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4081.517 * 9% = 367.34 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4081.517 * 7,75% = 316.32 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4730 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 648.483 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4730 zł - 648.483 zł - 111.25 zł = 3970 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3970 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3970 * 7%) - 46,33 zł = 631.14 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 631.14 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4081.517 * 7,75 % = 316.32 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3970 zł - 316.32 zł = 315 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4730 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 648.483 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 367.34 zł

  Zaliczka na podatek - 315 zł

  Wynagrodzenie netto: 4730 zł - 648.483 zł - 367.34 zł -315 zł = 3399.18 zł

Umowa zlecenie

3442.5
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 461.648 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 70.95 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 115.885 zł
Razem składki ZUS 648.483 zł
Koszty uzyskania 20% 816.3034 zł
Podstawa opodatkowania 3265 zł
Zaliczka na podatek 271.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 316.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 367.34 zł
Kwota netto (na rękę) 3442.5 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4087 zł

Umowa o dzieło

4086.72
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4730 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4327.95 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4086.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4730 zł
Podstawa opodatkowania 2365 zł
Koszty uzyskania 2365 zł
Podatek do US 17% 402.05 zł
Kwota netto (na rękę) 4327.95 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4730 zł
Podstawa opodatkowania 946 zł
Koszty uzyskania 3784 zł
Podatek do US 17% 643.28 zł
Kwota netto (na rękę) 4086.72 zł

Umowa B2B

3846
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4730 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3846 Sprawdzenie działania: 3846 netto * 23% = 884 (to nasza kwota VAT) 3846 netto + 884 VAT = 4730 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4730 zł
Podatek VAT 23 % 884
Kwota netto 3846 zł

  Frazy powiązane:

 • 4730 brutto ile to netto
 • 4730 zł brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/4730
 • 115 89% do chorobowego
 • 4730 zl ile to netto