4717 zł brutto, ile to netto?

 

3389.97 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 460.3792 zł
Składka rentowa 70.755 zł
Składka chorobowa 115.5665 zł
Składka zdrowotna 366.33 zł
Zaliczka na podatek 314 zł

3433.42 zł
netto (na rękę)

4075 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 460.3792 zł
Składka rentowa 70.755 zł
Składka chorobowa 115.5665 zł
Składka zdrowotna 366.33 zł
Zaliczka na podatek 270.55zł

4075.488 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 641.512 zł

3835 zł
netto (na rękę)VAT 23% 882 zł

Umowa o pracę

3389.97
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4717 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4717 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4717 = 460.3792 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4717 = 70.755 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4717 = 115.5665 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 646.7007 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4717 - 646.7007 = 4070.2993 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4070.2993 * 9% = 366.33 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4070.2993 * 7,75% = 315.45 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4717 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 646.7007 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4717 zł - 646.7007 zł - 111.25 zł = 3959 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3959 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3959 * 7%) - 46,33 zł = 629.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 629.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4070.2993 * 7,75 % = 315.45 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3959 zł - 315.45 zł = 314 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4717 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 646.7007 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 366.33 zł

  Zaliczka na podatek - 314 zł

  Wynagrodzenie netto: 4717 zł - 646.7007 zł - 366.33 zł -314 zł = 3389.97 zł

Umowa zlecenie

3433.42
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 460.3792 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 70.755 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 115.5665 zł
Razem składki ZUS 646.7007 zł
Koszty uzyskania 20% 814.05986 zł
Podstawa opodatkowania 3256 zł
Zaliczka na podatek 270.55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 315.45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 366.33 zł
Kwota netto (na rękę) 3433.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4075 zł

Umowa o dzieło

4075.488
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4717 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4316.055 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4075.488 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4717 zł
Podstawa opodatkowania 2358.5 zł
Koszty uzyskania 2358.5 zł
Podatek do US 17% 400.945 zł
Kwota netto (na rękę) 4316.055 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4717 zł
Podstawa opodatkowania 943.4 zł
Koszty uzyskania 3773.6 zł
Podatek do US 17% 641.512 zł
Kwota netto (na rękę) 4075.488 zł

Umowa B2B

3835
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4717 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3835 Sprawdzenie działania: 3835 netto * 23% = 882 (to nasza kwota VAT) 3835 netto + 882 VAT = 4717 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4717 zł
Podatek VAT 23 % 882
Kwota netto 3835 zł

  Frazy powiązane:

 • 4717 brutto
 • 4717 brutto ile to netto

Najciekawsze: