4700 zł brutto, ile to netto?

 

3378.62 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 458.72 zł
Składka rentowa 70.5 zł
Składka chorobowa 115.15 zł
Składka zdrowotna 365.01 zł
Zaliczka na podatek 312 zł

3420.93 zł
netto (na rękę)

4061 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 458.72 zł
Składka rentowa 70.5 zł
Składka chorobowa 115.15 zł
Składka zdrowotna 365.01 zł
Zaliczka na podatek 269.69zł

4060.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 639.2 zł

3821 zł
netto (na rękę)VAT 23% 879 zł

Umowa o pracę

3378.62
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4700 = 458.72 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4700 = 70.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4700 = 115.15 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 644.37 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4700 - 644.37 = 4055.63 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4055.63 * 9% = 365.01 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4055.63 * 7,75% = 314.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 644.37 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4700 zł - 644.37 zł - 111.25 zł = 3944 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3944 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3944 * 7%) - 46,33 zł = 626.72 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 626.72 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4055.63 * 7,75 % = 314.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3944 zł - 314.31 zł = 312 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 644.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 365.01 zł

  Zaliczka na podatek - 312 zł

  Wynagrodzenie netto: 4700 zł - 644.37 zł - 365.01 zł -312 zł = 3378.62 zł

Umowa zlecenie

3420.93
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 458.72 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 70.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 115.15 zł
Razem składki ZUS 644.37 zł
Koszty uzyskania 20% 811.126 zł
Podstawa opodatkowania 3245 zł
Zaliczka na podatek 269.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 314.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 365.01 zł
Kwota netto (na rękę) 3420.93 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4061 zł

Umowa o dzieło

4060.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4300.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4060.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4700 zł
Podstawa opodatkowania 2350 zł
Koszty uzyskania 2350 zł
Podatek do US 17% 399.5 zł
Kwota netto (na rękę) 4300.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4700 zł
Podstawa opodatkowania 940 zł
Koszty uzyskania 3760 zł
Podatek do US 17% 639.2 zł
Kwota netto (na rękę) 4060.8 zł

Umowa B2B

3821
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3821 Sprawdzenie działania: 3821 netto * 23% = 879 (to nasza kwota VAT) 3821 netto + 879 VAT = 4700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4700 zł
Podatek VAT 23 % 879
Kwota netto 3821 zł

  Frazy powiązane:

 • 4700 brutto ile to netto 2015
 • 4700 brutto ile to netto
 • 4700 brutto ile to netto 2017
 • 4700 brutto ile to netto 2016
 • 4700 brutto
 • 4700 brutto 2015
 • brutto 4700 ile to netto
 • 4700 brutto ile netto
 • 4700 ile to netto
 • 4700 brutto ile to netto 2018
 • 4700 zł brutto ile to netto
 • 4700brutto ile to netto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/4700/
 • 4700brutto ile to netto
 • 4700 netto
 • nowy lad pensja brutto 4700
 • 4700ile to netto
 • minimalna płaca netto2020
 • 4800 zloty ile to netto
 • ile to netto z 4700

Najciekawsze: