470 zł brutto, ile to netto?

 

394.06 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 45.872 zł
Składka rentowa 7.05 zł
Składka chorobowa 11.515 zł
Składka zdrowotna 36.5 zł
Zaliczka na podatek -25 zł

342.49 zł
netto (na rękę)

406 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 45.872 zł
Składka rentowa 7.05 zł
Składka chorobowa 11.515 zł
Składka zdrowotna 36.5 zł
Zaliczka na podatek 26.57zł

406.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 63.92 zł

382 zł
netto (na rękę)VAT 23% 88 zł

Umowa o pracę

394.06
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 470 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 470 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 470 = 45.872 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 470 = 7.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 470 = 11.515 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 64.437 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 470 - 64.437 = 405.563 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 405.563 * 9% = 36.5 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 405.563 * 7,75% = 31.43 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 470 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 64.437 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 470 zł - 64.437 zł - 111.25 zł = 294 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 294 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (294 * 7%) - 46,33 zł = 6.22 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 6.22 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 405.563 * 7,75 % = 31.43 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 294 zł - 31.43 zł = -25 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 470 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 64.437 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 36.5 zł

  Zaliczka na podatek - -25 zł

  Wynagrodzenie netto: 470 zł - 64.437 zł - 36.5 zł --25 zł = 394.06 zł

Umowa zlecenie

342.49
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 45.872 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 7.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 11.515 zł
Razem składki ZUS 64.437 zł
Koszty uzyskania 20% 81.1126 zł
Podstawa opodatkowania 324 zł
Zaliczka na podatek 26.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 31.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 36.5 zł
Kwota netto (na rękę) 342.49 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 406 zł

Umowa o dzieło

406.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 470 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 430.05 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 406.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 470 zł
Podstawa opodatkowania 235 zł
Koszty uzyskania 235 zł
Podatek do US 17% 39.95 zł
Kwota netto (na rękę) 430.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 470 zł
Podstawa opodatkowania 94 zł
Koszty uzyskania 376 zł
Podatek do US 17% 63.92 zł
Kwota netto (na rękę) 406.08 zł

Umowa B2B

382
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 470 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 382 Sprawdzenie działania: 382 netto * 23% = 88 (to nasza kwota VAT) 382 netto + 88 VAT = 470 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 470 zł
Podatek VAT 23 % 88
Kwota netto 382 zł

  Frazy powiązane:

 • 470 brutto ile to netto
 • 14,70 brutto ile to jest netto
 • 470 brutto ile netto
 • 13, 70brutto ile to netto
 • 470 zł brutto ile to netto
 • 14.70 ZŁ BRUTTO ILE TO NETTO
 • 470brutto ile to netto
 • 470 brutto
 • ile wynosi kwota netto z brutto 470
 • umowa o praktyki ile na reke
 • ile wynosi stawka netto przy stawce brutto 14,70 zl
 • 468 brutto ile to netto
 • 14,70 brutto ile to netoto
 • 14,70 brutto ile to netto 2019
 • 14.70 ile to jest netto dokladnie
 • 470 ile to netto umowa o prace
 • 14 70 brutto ile to netto 2019 STUDENT
 • 1029,80 brutto ile wynosi netto
 • 430,70 brutto to ile netto
 • BRUTTO 14,70 ILE NETTO

Najciekawsze: