4500 zł brutto, ile to netto?

 
3201.58
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4500 = 439.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4500 = 67.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4500 = 110.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 616.95 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4500 - 616.95 = 3883.05 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3883.05 * 9% = 349.47 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3883.05 * 7,75% = 300.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 616.95 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4500 zł - 616.95 zł - 111.25 zł = 3772 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3772 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3772 * 18%) - 46,33 zł = 632.63 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 632.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3883.05 * 7,75 % = 300.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3772 zł - 300.94 zł = 332 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 616.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 349.47 zł

  Zaliczka na podatek - 332 zł

  Wynagrodzenie netto: 4500 zł - 616.95 zł - 349.47 zł -332 zł = 3201.58 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 439.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 67.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 110.25 zł
Razem składki ZUS 616.95 zł
Koszty uzyskania 20% 776.61 zł
Podstawa opodatkowania 3106 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 301 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 349.4745 zł
Kwota netto (na rękę) 3275.58 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3852 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4095 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3852 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4500 zł
Podstawa opodatkowania 2250 zł
Koszty uzyskania 2250 zł
Podatek do US 18% 405 zł
Kwota netto (na rękę) 4095 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4500 zł
Podstawa opodatkowania 900 zł
Koszty uzyskania 3600 zł
Podatek do US 18% 648 zł
Kwota netto (na rękę) 3852 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3659 Sprawdzenie działania: 3659 netto * 23% = 841 (to nasza kwota VAT) 3659 netto + 841 VAT = 4500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4500 zł
Podatek VAT 23 % 841
Kwota netto 3659 zł

  Frazy powiązane:

 • 4500 brutto ile to netto 2015
 • 4500 brutto ile to netto
 • 4500 brutto ile to netto 2016
 • 4500 brutto ile to netto 2017
 • 4500 brutto
 • 4500 brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/4500/
 • 4500 zl brutto ile to netto
 • 4500brutto ile to netto
 • 4500 brutto ile to netto 2018 umowa o pracę
 • 4500 zł brutto ile to netto
 • 4500 brutto ile netto 2016
 • 4500
 • 4500 netto ile to brutto 2016
 • 4500zl brutto ile to netto
 • kwota brutto 4500 ile to netto
 • 4500brutto a ile to netto
 • 4500 ile to netto 2016
 • 4500 ile to netto
 • 4500 brutto to ile netto

Najciekawsze: