440 zł brutto, ile to netto?

 

373.51 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 42.944 zł
Składka rentowa 6.6 zł
Składka chorobowa 10.78 zł
Składka zdrowotna 34.17 zł
Zaliczka na podatek -28 zł

319.93 zł
netto (na rękę)

380 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 42.944 zł
Składka rentowa 6.6 zł
Składka chorobowa 10.78 zł
Składka zdrowotna 34.17 zł
Zaliczka na podatek 25.58zł

380.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 59.84 zł

358 zł
netto (na rękę)VAT 23% 82 zł

Umowa o pracę

373.51
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 440 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 440 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 440 = 42.944 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 440 = 6.6 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 440 = 10.78 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 60.324 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 440 - 60.324 = 379.676 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 379.676 * 9% = 34.17 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 379.676 * 7,75% = 29.42 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 440 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 60.324 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 440 zł - 60.324 zł - 111.25 zł = 268 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 268 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (268 * 7%) - 46,33 zł = 1.8 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 379.676 * 7,75 % = 29.42 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 268 zł - 29.42 zł = -28 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 440 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 60.324 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 34.17 zł

  Zaliczka na podatek - -28 zł

  Wynagrodzenie netto: 440 zł - 60.324 zł - 34.17 zł --28 zł = 373.51 zł

Umowa zlecenie

319.93
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 42.944 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 6.6 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 10.78 zł
Razem składki ZUS 60.324 zł
Koszty uzyskania 20% 75.9352 zł
Podstawa opodatkowania 304 zł
Zaliczka na podatek 25.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 29.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 34.17 zł
Kwota netto (na rękę) 319.93 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 380 zł

Umowa o dzieło

380.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 440 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 402.6 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 380.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 440 zł
Podstawa opodatkowania 220 zł
Koszty uzyskania 220 zł
Podatek do US 17% 37.4 zł
Kwota netto (na rękę) 402.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 440 zł
Podstawa opodatkowania 88 zł
Koszty uzyskania 352 zł
Podatek do US 17% 59.84 zł
Kwota netto (na rękę) 380.16 zł

Umowa B2B

358
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 440 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 358 Sprawdzenie działania: 358 netto * 23% = 82 (to nasza kwota VAT) 358 netto + 82 VAT = 440 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 440 zł
Podatek VAT 23 % 82
Kwota netto 358 zł

  Frazy powiązane:

 • 440 brutto ile to netto
 • 440 brutto
 • 440 ile to netto
 • 440zl brutto ile to netto
 • 440zł brutto
 • 440 netto ile brutto
 • 440 40 brutto ile to netto
 • 440 brutto ile jest netto
 • 440 brutto ile to netto 2015
 • 440brutto ile to netto
 • ile wynosi odprowadzanie zusu od 3000 netto
 • 440 brutto ilevto netto umowa o dzieło
 • 440 zł ile to netto
 • ile to jest 13 z 440 % ?
 • 460 netto umowa zlecenie
 • 440 to ile to netto
 • 444 brutto ile to netto
 • 440 brutto wynagrodzenie ile to netto
 • czy od 440 zł brutto odprowadza się składkę zdrowotna
 • 440 zl brutto ile to netto- umowa o prace