4380 zł brutto, ile to netto?

 

3152.34 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 427.488 zł
Składka rentowa 65.7 zł
Składka chorobowa 107.31 zł
Składka zdrowotna 340.16 zł
Zaliczka na podatek 287 zł

3188.25 zł
netto (na rękę)

3784 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 427.488 zł
Składka rentowa 65.7 zł
Składka chorobowa 107.31 zł
Składka zdrowotna 340.16 zł
Zaliczka na podatek 251.09zł

3784.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 595.68 zł

3561 zł
netto (na rękę)VAT 23% 819 zł

Umowa o pracę

3152.34
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4380 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4380 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4380 = 427.488 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4380 = 65.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4380 = 107.31 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 600.498 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4380 - 600.498 = 3779.502 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3779.502 * 9% = 340.16 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3779.502 * 7,75% = 292.91 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4380 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 600.498 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4380 zł - 600.498 zł - 111.25 zł = 3668 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3668 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3668 * 7%) - 46,33 zł = 579.8 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 579.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3779.502 * 7,75 % = 292.91 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3668 zł - 292.91 zł = 287 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4380 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 600.498 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 340.16 zł

  Zaliczka na podatek - 287 zł

  Wynagrodzenie netto: 4380 zł - 600.498 zł - 340.16 zł -287 zł = 3152.34 zł

Umowa zlecenie

3188.25
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 427.488 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.31 zł
Razem składki ZUS 600.498 zł
Koszty uzyskania 20% 755.9004 zł
Podstawa opodatkowania 3024 zł
Zaliczka na podatek 251.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 292.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 340.16 zł
Kwota netto (na rękę) 3188.25 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3784 zł

Umowa o dzieło

3784.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4380 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4007.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3784.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4380 zł
Podstawa opodatkowania 2190 zł
Koszty uzyskania 2190 zł
Podatek do US 17% 372.3 zł
Kwota netto (na rękę) 4007.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4380 zł
Podstawa opodatkowania 876 zł
Koszty uzyskania 3504 zł
Podatek do US 17% 595.68 zł
Kwota netto (na rękę) 3784.32 zł

Umowa B2B

3561
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4380 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3561 Sprawdzenie działania: 3561 netto * 23% = 819 (to nasza kwota VAT) 3561 netto + 819 VAT = 4380 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4380 zł
Podatek VAT 23 % 819
Kwota netto 3561 zł

  Frazy powiązane:

 • 4380 brutto ile to netto
 • 4380 ile to netto
 • 4380 zl brutto
 • 4380brutto
 • 4380 bruto

Najciekawsze: