4375 zł brutto, ile to netto?

 

3148.42 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 427 zł
Składka rentowa 65.625 zł
Składka chorobowa 107.1875 zł
Składka zdrowotna 339.77 zł
Zaliczka na podatek 287 zł

3184 zł
netto (na rękę)

3780 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 427 zł
Składka rentowa 65.625 zł
Składka chorobowa 107.1875 zł
Składka zdrowotna 339.77 zł
Zaliczka na podatek 251.42zł

3780 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 595 zł

3557 zł
netto (na rękę)VAT 23% 818 zł

Umowa o pracę

3148.42
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4375 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4375 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4375 = 427 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4375 = 65.625 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4375 = 107.1875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 599.8125 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4375 - 599.8125 = 3775.1875 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3775.1875 * 9% = 339.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3775.1875 * 7,75% = 292.58 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4375 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 599.8125 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4375 zł - 599.8125 zł - 111.25 zł = 3664 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3664 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3664 * 7%) - 46,33 zł = 579.12 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 579.12 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3775.1875 * 7,75 % = 292.58 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3664 zł - 292.58 zł = 287 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4375 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 599.8125 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 339.77 zł

  Zaliczka na podatek - 287 zł

  Wynagrodzenie netto: 4375 zł - 599.8125 zł - 339.77 zł -287 zł = 3148.42 zł

Umowa zlecenie

3184
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 427 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.625 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.1875 zł
Razem składki ZUS 599.8125 zł
Koszty uzyskania 20% 755.0375 zł
Podstawa opodatkowania 3020 zł
Zaliczka na podatek 251.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 292.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 339.77 zł
Kwota netto (na rękę) 3184 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3780 zł

Umowa o dzieło

3780
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4375 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4003.125 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3780 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4375 zł
Podstawa opodatkowania 2187.5 zł
Koszty uzyskania 2187.5 zł
Podatek do US 17% 371.875 zł
Kwota netto (na rękę) 4003.125 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4375 zł
Podstawa opodatkowania 875 zł
Koszty uzyskania 3500 zł
Podatek do US 17% 595 zł
Kwota netto (na rękę) 3780 zł

Umowa B2B

3557
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4375 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3557 Sprawdzenie działania: 3557 netto * 23% = 818 (to nasza kwota VAT) 3557 netto + 818 VAT = 4375 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4375 zł
Podatek VAT 23 % 818
Kwota netto 3557 zł

  Frazy powiązane:

 • 4375 brutto
 • 4375 brutto ile to netto
 • 4375 brutt ile netto
 • 4375 brutto ile netto