4373 zł brutto, ile to netto?

 

3147.85 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 426.8048 zł
Składka rentowa 65.595 zł
Składka chorobowa 107.1385 zł
Składka zdrowotna 339.61 zł
Zaliczka na podatek 286 zł

3183.29 zł
netto (na rękę)

3778 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 426.8048 zł
Składka rentowa 65.595 zł
Składka chorobowa 107.1385 zł
Składka zdrowotna 339.61 zł
Zaliczka na podatek 250.56zł

3778.272 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 594.728 zł

3555 zł
netto (na rękę)VAT 23% 818 zł

Umowa o pracę

3147.85
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4373 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4373 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4373 = 426.8048 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4373 = 65.595 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4373 = 107.1385 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 599.5383 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4373 - 599.5383 = 3773.4617 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3773.4617 * 9% = 339.61 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3773.4617 * 7,75% = 292.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4373 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 599.5383 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4373 zł - 599.5383 zł - 111.25 zł = 3662 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3662 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3662 * 7%) - 46,33 zł = 578.78 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 578.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3773.4617 * 7,75 % = 292.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3662 zł - 292.44 zł = 286 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4373 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 599.5383 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 339.61 zł

  Zaliczka na podatek - 286 zł

  Wynagrodzenie netto: 4373 zł - 599.5383 zł - 339.61 zł -286 zł = 3147.85 zł

Umowa zlecenie

3183.29
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 426.8048 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.595 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.1385 zł
Razem składki ZUS 599.5383 zł
Koszty uzyskania 20% 754.69234 zł
Podstawa opodatkowania 3019 zł
Zaliczka na podatek 250.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 292.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 339.61 zł
Kwota netto (na rękę) 3183.29 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3778 zł

Umowa o dzieło

3778.272
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4373 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4001.295 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3778.272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4373 zł
Podstawa opodatkowania 2186.5 zł
Koszty uzyskania 2186.5 zł
Podatek do US 17% 371.705 zł
Kwota netto (na rękę) 4001.295 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4373 zł
Podstawa opodatkowania 874.6 zł
Koszty uzyskania 3498.4 zł
Podatek do US 17% 594.728 zł
Kwota netto (na rękę) 3778.272 zł

Umowa B2B

3555
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4373 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3555 Sprawdzenie działania: 3555 netto * 23% = 818 (to nasza kwota VAT) 3555 netto + 818 VAT = 4373 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4373 zł
Podatek VAT 23 % 818
Kwota netto 3555 zł

  Frazy powiązane:

 • 4373 brutto ile to netto
 • 3773 46 ile to netto

Najciekawsze: