4320 zł brutto, ile to netto?

 

3110.23 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 421.632 zł
Składka rentowa 64.8 zł
Składka chorobowa 105.84 zł
Składka zdrowotna 335.5 zł
Zaliczka na podatek 282 zł

3144.13 zł
netto (na rękę)

3732 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 421.632 zł
Składka rentowa 64.8 zł
Składka chorobowa 105.84 zł
Składka zdrowotna 335.5 zł
Zaliczka na podatek 248.1zł

3732.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 587.52 zł

3512 zł
netto (na rękę)VAT 23% 808 zł

Umowa o pracę

3110.23
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4320 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4320 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4320 = 421.632 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4320 = 64.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4320 = 105.84 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 592.272 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4320 - 592.272 = 3727.728 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3727.728 * 9% = 335.5 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3727.728 * 7,75% = 288.9 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4320 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 592.272 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4320 zł - 592.272 zł - 111.25 zł = 3616 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3616 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3616 * 7%) - 46,33 zł = 570.96 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 570.96 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3727.728 * 7,75 % = 288.9 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3616 zł - 288.9 zł = 282 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4320 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 592.272 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 335.5 zł

  Zaliczka na podatek - 282 zł

  Wynagrodzenie netto: 4320 zł - 592.272 zł - 335.5 zł -282 zł = 3110.23 zł

Umowa zlecenie

3144.13
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 421.632 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 64.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 105.84 zł
Razem składki ZUS 592.272 zł
Koszty uzyskania 20% 745.5456 zł
Podstawa opodatkowania 2982 zł
Zaliczka na podatek 248.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 288.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 335.5 zł
Kwota netto (na rękę) 3144.13 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3732 zł

Umowa o dzieło

3732.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4320 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3952.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3732.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4320 zł
Podstawa opodatkowania 2160 zł
Koszty uzyskania 2160 zł
Podatek do US 17% 367.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3952.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4320 zł
Podstawa opodatkowania 864 zł
Koszty uzyskania 3456 zł
Podatek do US 17% 587.52 zł
Kwota netto (na rękę) 3732.48 zł

Umowa B2B

3512
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4320 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3512 Sprawdzenie działania: 3512 netto * 23% = 808 (to nasza kwota VAT) 3512 netto + 808 VAT = 4320 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4320 zł
Podatek VAT 23 % 808
Kwota netto 3512 zł

  Frazy powiązane:

 • 4320 brutto ile to netto
 • 4320 brutto
 • 4320 brutto ile to netto 2017
 • brutto 4320
 • umowa zlecenie emeryt 4320 brutto ile to netto
 • 4320 brutto emerytury ile to netto
 • 4320 brutto ile netto
 • 4320 zł brutto ile to netto przy umowie o prace
 • 4320 ile to netto

Najciekawsze: