429 zł brutto, ile to netto?

 

364.86 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 41.8704 zł
Składka rentowa 6.435 zł
Składka chorobowa 10.5105 zł
Składka zdrowotna 33.32 zł
Zaliczka na podatek -28 zł

312.55 zł
netto (na rękę)

371 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 41.8704 zł
Składka rentowa 6.435 zł
Składka chorobowa 10.5105 zł
Składka zdrowotna 33.32 zł
Zaliczka na podatek 24.31zł

370.656 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 58.344 zł

349 zł
netto (na rękę)VAT 23% 80 zł

Umowa o pracę

364.86
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 429 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 429 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 429 = 41.8704 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 429 = 6.435 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 429 = 10.5105 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 58.8159 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 429 - 58.8159 = 370.1841 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 370.1841 * 9% = 33.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 370.1841 * 7,75% = 28.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 429 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 58.8159 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 429 zł - 58.8159 zł - 111.25 zł = 259 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 259 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (259 * 7%) - 46,33 zł = 0.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 0.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 370.1841 * 7,75 % = 28.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 259 zł - 28.69 zł = -28 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 429 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 58.8159 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 33.32 zł

  Zaliczka na podatek - -28 zł

  Wynagrodzenie netto: 429 zł - 58.8159 zł - 33.32 zł --28 zł = 364.86 zł

Umowa zlecenie

312.55
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 41.8704 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 6.435 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 10.5105 zł
Razem składki ZUS 58.8159 zł
Koszty uzyskania 20% 74.03682 zł
Podstawa opodatkowania 296 zł
Zaliczka na podatek 24.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 28.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 33.32 zł
Kwota netto (na rękę) 312.55 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 371 zł

Umowa o dzieło

370.656
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 429 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 392.535 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 370.656 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 429 zł
Podstawa opodatkowania 214.5 zł
Koszty uzyskania 214.5 zł
Podatek do US 17% 36.465 zł
Kwota netto (na rękę) 392.535 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 429 zł
Podstawa opodatkowania 85.8 zł
Koszty uzyskania 343.2 zł
Podatek do US 17% 58.344 zł
Kwota netto (na rękę) 370.656 zł

Umowa B2B

349
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 429 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 349 Sprawdzenie działania: 349 netto * 23% = 80 (to nasza kwota VAT) 349 netto + 80 VAT = 429 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 429 zł
Podatek VAT 23 % 80
Kwota netto 349 zł

  Frazy powiązane:

 • brutto premia 429 ile netto
 • 10 80 brutto ile to netto
 • 10 87 ile to netto
 • brutto 429
 • 429 brutto ile netto
 • 364 80 brutto ile to netto
 • 429 zl brutto