4200 zł brutto, ile to netto?

 
2993
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4200 = 409.92 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4200 = 63 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4200 = 102.9 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 575.82 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4200 - 575.82 = 3624.18 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3624.18 * 9% = 326.18 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3624.18 * 7,75% = 280.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 575.82 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4200 zł - 575.82 zł - 111.25 zł = 3513 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3513 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3513 * 18%) - 46,33 zł = 586.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 586.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3624.18 * 7,75 % = 280.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3513 zł - 280.87 zł = 305 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 575.82 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 326.18 zł

  Zaliczka na podatek - 305 zł

  Wynagrodzenie netto: 4200 zł - 575.82 zł - 326.18 zł -305 zł = 2993 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 409.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 63 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 102.9 zł
Razem składki ZUS 575.82 zł
Koszty uzyskania 20% 724.836 zł
Podstawa opodatkowania 2899 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 281 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 326.1762 zł
Kwota netto (na rękę) 3057 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3595 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3822 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3595.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4200 zł
Podstawa opodatkowania 2100 zł
Koszty uzyskania 2100 zł
Podatek do US 18% 378 zł
Kwota netto (na rękę) 3822 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4200 zł
Podstawa opodatkowania 840 zł
Koszty uzyskania 3360 zł
Podatek do US 18% 604.8 zł
Kwota netto (na rękę) 3595.2 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4200 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3415 Sprawdzenie działania: 3415 netto * 23% = 785 (to nasza kwota VAT) 3415 netto + 785 VAT = 4200 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4200 zł
Podatek VAT 23 % 785
Kwota netto 3415 zł

  Frazy powiązane:

 • 4200 brutto ile to netto 2016
 • 4200 brutto ile to netto
 • 4200 brutto ile to netto 2017
 • 4200 brutto
 • 4200 netto ile to brutto
 • 4200 brutto ile netto
 • 4200 brutto 2016
 • 4200 brutto ile to na rękę
 • 4200 brutto ile to netto 2018
 • 4200 ile to netto
 • 4200 netto ile to brutto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/4200/
 • 4200 brutto ile na reke
 • 4200 netto ile to brutto 2015
 • 4200 netto
 • 4200 zł brutto ile to netto
 • 4200zl netto ile to brutto
 • 4200brutto ile to netto
 • 4200 ile netto
 • 4200 brutto umowa o prace

Najciekawsze: