420 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

358.8
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 420 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 420 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 420 = 40.992 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 420 = 6.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 420 = 10.29 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 57.582 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 420 - 57.582 = 362.418 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 362.418 * 9% = 32.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 362.418 * 7,75% = 28.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 420 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 57.582 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 420 zł - 57.582 zł - 111.25 zł = 251 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 251 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (251 * 18%) - 46,33 zł = -1.15 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -1.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 362.418 * 7,75 % = 28.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 251 zł - 28.09 zł = -29 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 420 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 57.582 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 32.62 zł

  Zaliczka na podatek - -29 zł

  Wynagrodzenie netto: 420 zł - 57.582 zł - 32.62 zł --29 zł = 358.8 zł


  Frazy powiązane:

 • 420 brutto to ile netto
 • 420 brutto ile netto
 • 420 zl brutto
 • 420 brutto
 • 420 netto ile to brutto
 • 420 brutto netto
 • 10 40 brutto
 • 420 brutto ile to netto 2015
 • 420netto ile brutto
 • 412 ile to netto
 • 420zl brutto ile to netto
 • ile to jest 420 zl netto
 • 420 brutto ile podatku
 • 420 zł brutto ile to netto po odliczeniu zusu
 • 420brutto ile to netto
 • 420 brutto dodatkowej pensji to ile netto
 • 420zl netto ile to brutto
 • 420 brutto umowa zlecenie ile netto
 • 420 zł ile na reke
 • 420 brutto zlecenie

Najciekawsze: