420 zł brutto, ile to netto?

 

358.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 40.992 zł
Składka rentowa 6.3 zł
Składka chorobowa 10.29 zł
Składka zdrowotna 32.62 zł
Zaliczka na podatek -29 zł

305.89 zł
netto (na rękę)

363 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 40.992 zł
Składka rentowa 6.3 zł
Składka chorobowa 10.29 zł
Składka zdrowotna 32.62 zł
Zaliczka na podatek 23.91zł

362.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 57.12 zł

341 zł
netto (na rękę)VAT 23% 79 zł

Umowa o pracę

358.8
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 420 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 420 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 420 = 40.992 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 420 = 6.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 420 = 10.29 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 57.582 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 420 - 57.582 = 362.418 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 362.418 * 9% = 32.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 362.418 * 7,75% = 28.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 420 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 57.582 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 420 zł - 57.582 zł - 111.25 zł = 251 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 251 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (251 * 7%) - 46,33 zł = -1.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -1.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 362.418 * 7,75 % = 28.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 251 zł - 28.09 zł = -29 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 420 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 57.582 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 32.62 zł

  Zaliczka na podatek - -29 zł

  Wynagrodzenie netto: 420 zł - 57.582 zł - 32.62 zł --29 zł = 358.8 zł

Umowa zlecenie

305.89
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 40.992 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 6.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 10.29 zł
Razem składki ZUS 57.582 zł
Koszty uzyskania 20% 72.4836 zł
Podstawa opodatkowania 290 zł
Zaliczka na podatek 23.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 28.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 32.62 zł
Kwota netto (na rękę) 305.89 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 363 zł

Umowa o dzieło

362.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 420 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 384.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 362.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 420 zł
Podstawa opodatkowania 210 zł
Koszty uzyskania 210 zł
Podatek do US 17% 35.7 zł
Kwota netto (na rękę) 384.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 420 zł
Podstawa opodatkowania 84 zł
Koszty uzyskania 336 zł
Podatek do US 17% 57.12 zł
Kwota netto (na rękę) 362.88 zł

Umowa B2B

341
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 420 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 341 Sprawdzenie działania: 341 netto * 23% = 79 (to nasza kwota VAT) 341 netto + 79 VAT = 420 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 420 zł
Podatek VAT 23 % 79
Kwota netto 341 zł

  Frazy powiązane:

 • 423,90 brytto ile to netto
 • 420 brutto
 • 420 netto ile to brutto
 • 1421 bruto ile to netto
 • 420 brutto to ile netto
 • 420 brutto ile netto
 • 420 zl brutto
 • 420 brutto netto
 • 423,90 brutto
 • 10 40 brutto
 • 420 netto
 • 420 brutto ile to netto 2015
 • 420netto ile brutto
 • 412 ile to netto
 • 420zl brutto ile to netto
 • ile to jest 420 zl netto
 • 420 brutto ile podatku
 • 420 zł brutto umowa o dzieło
 • 420 zł brutto ile to netto po odliczeniu zusu
 • 420brutto ile to netto

Najciekawsze: