4120 zł brutto, ile to netto?

 

2969.19 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 402.112 zł
Składka rentowa 61.8 zł
Składka chorobowa 100.94 zł
Składka zdrowotna 319.96 zł
Zaliczka na podatek 266 zł

2998.71 zł
netto (na rękę)

3560 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 402.112 zł
Składka rentowa 61.8 zł
Składka chorobowa 100.94 zł
Składka zdrowotna 319.96 zł
Zaliczka na podatek 236.48zł

3559.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 560.32 zł

3350 zł
netto (na rękę)VAT 23% 770 zł

Umowa o pracę

2969.19
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4120 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4120 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4120 = 402.112 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4120 = 61.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4120 = 100.94 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 564.852 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4120 - 564.852 = 3555.148 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3555.148 * 9% = 319.96 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3555.148 * 7,75% = 275.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4120 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 564.852 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4120 zł - 564.852 zł - 111.25 zł = 3444 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3444 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3444 * 7%) - 46,33 zł = 541.72 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 541.72 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3555.148 * 7,75 % = 275.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3444 zł - 275.52 zł = 266 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4120 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 564.852 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 319.96 zł

  Zaliczka na podatek - 266 zł

  Wynagrodzenie netto: 4120 zł - 564.852 zł - 319.96 zł -266 zł = 2969.19 zł

Umowa zlecenie

2998.71
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 402.112 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 61.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 100.94 zł
Razem składki ZUS 564.852 zł
Koszty uzyskania 20% 711.0296 zł
Podstawa opodatkowania 2844 zł
Zaliczka na podatek 236.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 275.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 319.96 zł
Kwota netto (na rękę) 2998.71 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3560 zł

Umowa o dzieło

3559.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4120 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3769.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3559.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4120 zł
Podstawa opodatkowania 2060 zł
Koszty uzyskania 2060 zł
Podatek do US 17% 350.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3769.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4120 zł
Podstawa opodatkowania 824 zł
Koszty uzyskania 3296 zł
Podatek do US 17% 560.32 zł
Kwota netto (na rękę) 3559.68 zł

Umowa B2B

3350
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4120 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3350 Sprawdzenie działania: 3350 netto * 23% = 770 (to nasza kwota VAT) 3350 netto + 770 VAT = 4120 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4120 zł
Podatek VAT 23 % 770
Kwota netto 3350 zł

  Frazy powiązane:

 • 4120 brutto ile to netto
 • 4120brutto
 • 4120brutto 2020
 • 4120 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 4120 brutto to ile netto
 • 4120 netto
 • 4120 brutto
 • 4120 brutto ile netto
 • 4120brutto ile netto
 • 4120 brutto ile to neto
 • wynagrodzenie (brutto) 4120
 • 4120 brutto yo ile netto

Najciekawsze: