4080 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

2909.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4080 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4080 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4080 = 398.208 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4080 = 61.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4080 = 99.96 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 559.368 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4080 - 559.368 = 3520.632 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3520.632 * 9% = 316.86 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3520.632 * 7,75% = 272.85 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4080 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 559.368 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4080 zł - 559.368 zł - 111.25 zł = 3409 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3409 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3409 * 18%) - 46,33 zł = 567.29 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 567.29 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3520.632 * 7,75 % = 272.85 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3409 zł - 272.85 zł = 294 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4080 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 559.368 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 316.86 zł

  Zaliczka na podatek - 294 zł

  Wynagrodzenie netto: 4080 zł - 559.368 zł - 316.86 zł -294 zł = 2909.77 zł


  Frazy powiązane:

 • 4080 brutto ile to netto
 • 4080 zl brutto ile to netto?
 • ile 4080 brutto to na reke

Najciekawsze: