4080 zł brutto, ile to netto?

 

2909.77 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 398.208 zł
Składka rentowa 61.2 zł
Składka chorobowa 99.96 zł
Składka zdrowotna 316.86 zł
Zaliczka na podatek 294 zł

2969.62 zł
netto (na rękę)

3492 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 398.208 zł
Składka rentowa 61.2 zł
Składka chorobowa 99.96 zł
Składka zdrowotna 316.86 zł
Zaliczka na podatek 234.15zł

3492.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 587.52 zł

3317 zł
netto (na rękę)VAT 23% 763 zł

Umowa o pracę

2909.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4080 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4080 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4080 = 398.208 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4080 = 61.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4080 = 99.96 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 559.368 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4080 - 559.368 = 3520.632 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3520.632 * 9% = 316.86 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3520.632 * 7,75% = 272.85 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4080 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 559.368 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4080 zł - 559.368 zł - 111.25 zł = 3409 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3409 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3409 * 18%) - 46,33 zł = 567.29 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 567.29 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3520.632 * 7,75 % = 272.85 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3409 zł - 272.85 zł = 294 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4080 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 559.368 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 316.86 zł

  Zaliczka na podatek - 294 zł

  Wynagrodzenie netto: 4080 zł - 559.368 zł - 316.86 zł -294 zł = 2909.77 zł

Umowa zlecenie

2969.62
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 398.208 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 61.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 99.96 zł
Razem składki ZUS 559.368 zł
Koszty uzyskania 20% 704.1264 zł
Podstawa opodatkowania 2817 zł
Zaliczka na podatek 234.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 272.85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 316.86 zł
Kwota netto (na rękę) 2969.62 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3492 zł

Umowa o dzieło

3492.48
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4080 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3712.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3492.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4080 zł
Podstawa opodatkowania 2040 zł
Koszty uzyskania 2040 zł
Podatek do US 18% 367.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3712.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4080 zł
Podstawa opodatkowania 816 zł
Koszty uzyskania 3264 zł
Podatek do US 18% 587.52 zł
Kwota netto (na rękę) 3492.48 zł

Umowa B2B

3317
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4080 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3317 Sprawdzenie działania: 3317 netto * 23% = 763 (to nasza kwota VAT) 3317 netto + 763 VAT = 4080 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4080 zł
Podatek VAT 23 % 763
Kwota netto 3317 zł

  Frazy powiązane:

 • 4080 brutto ile to netto
 • 4080 zl brutto ile to netto?
 • ile 4080 brutto to na reke

Najciekawsze: