4020 zł brutto, ile to netto?

 

2898.66 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 392.352 zł
Składka rentowa 60.3 zł
Składka chorobowa 98.49 zł
Składka zdrowotna 312.2 zł
Zaliczka na podatek 258 zł

2925.5 zł
netto (na rękę)

3473 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 392.352 zł
Składka rentowa 60.3 zł
Składka chorobowa 98.49 zł
Składka zdrowotna 312.2 zł
Zaliczka na podatek 231.16zł

3473.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 546.72 zł

3268 zł
netto (na rękę)VAT 23% 752 zł

Umowa o pracę

2898.66
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4020 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4020 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4020 = 392.352 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4020 = 60.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4020 = 98.49 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 551.142 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4020 - 551.142 = 3468.858 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3468.858 * 9% = 312.2 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3468.858 * 7,75% = 268.84 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4020 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 551.142 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4020 zł - 551.142 zł - 111.25 zł = 3358 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3358 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3358 * 7%) - 46,33 zł = 527.1 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 527.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3468.858 * 7,75 % = 268.84 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3358 zł - 268.84 zł = 258 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4020 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 551.142 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 312.2 zł

  Zaliczka na podatek - 258 zł

  Wynagrodzenie netto: 4020 zł - 551.142 zł - 312.2 zł -258 zł = 2898.66 zł

Umowa zlecenie

2925.5
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 392.352 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.49 zł
Razem składki ZUS 551.142 zł
Koszty uzyskania 20% 693.7716 zł
Podstawa opodatkowania 2775 zł
Zaliczka na podatek 231.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 268.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 312.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2925.5 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3473 zł

Umowa o dzieło

3473.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4020 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3678.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3473.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4020 zł
Podstawa opodatkowania 2010 zł
Koszty uzyskania 2010 zł
Podatek do US 17% 341.7 zł
Kwota netto (na rękę) 3678.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4020 zł
Podstawa opodatkowania 804 zł
Koszty uzyskania 3216 zł
Podatek do US 17% 546.72 zł
Kwota netto (na rękę) 3473.28 zł

Umowa B2B

3268
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4020 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3268 Sprawdzenie działania: 3268 netto * 23% = 752 (to nasza kwota VAT) 3268 netto + 752 VAT = 4020 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4020 zł
Podatek VAT 23 % 752
Kwota netto 3268 zł

  Frazy powiązane:

 • 4020 brutto ile to netto
 • 4020 brutto ile netto umowa zlecenie
 • 4020 brutto ile netto
 • 4020 brutto ile netto po nowym ladzie
 • 4020 bruttoo ile to netto
 • 4020 zł ile to netto
 • 4020 zl ile do us?