4014 zł brutto, ile to netto?

 

2893.95 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 391.7664 zł
Składka rentowa 60.21 zł
Składka chorobowa 98.343 zł
Składka zdrowotna 311.73 zł
Zaliczka na podatek 258 zł

2921.39 zł
netto (na rękę)

3468 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 391.7664 zł
Składka rentowa 60.21 zł
Składka chorobowa 98.343 zł
Składka zdrowotna 311.73 zł
Zaliczka na podatek 230.56zł

3468.096 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 545.904 zł

3263 zł
netto (na rękę)VAT 23% 751 zł

Umowa o pracę

2893.95
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4014 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4014 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4014 = 391.7664 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4014 = 60.21 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4014 = 98.343 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 550.3194 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4014 - 550.3194 = 3463.6806 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3463.6806 * 9% = 311.73 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3463.6806 * 7,75% = 268.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4014 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 550.3194 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4014 zł - 550.3194 zł - 111.25 zł = 3352 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3352 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3352 * 7%) - 46,33 zł = 526.08 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 526.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3463.6806 * 7,75 % = 268.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3352 zł - 268.44 zł = 258 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4014 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 550.3194 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 311.73 zł

  Zaliczka na podatek - 258 zł

  Wynagrodzenie netto: 4014 zł - 550.3194 zł - 311.73 zł -258 zł = 2893.95 zł

Umowa zlecenie

2921.39
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 391.7664 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.21 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.343 zł
Razem składki ZUS 550.3194 zł
Koszty uzyskania 20% 692.73612 zł
Podstawa opodatkowania 2771 zł
Zaliczka na podatek 230.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 268.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 311.73 zł
Kwota netto (na rękę) 2921.39 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3468 zł

Umowa o dzieło

3468.096
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4014 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3672.81 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3468.096 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4014 zł
Podstawa opodatkowania 2007 zł
Koszty uzyskania 2007 zł
Podatek do US 17% 341.19 zł
Kwota netto (na rękę) 3672.81 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4014 zł
Podstawa opodatkowania 802.8 zł
Koszty uzyskania 3211.2 zł
Podatek do US 17% 545.904 zł
Kwota netto (na rękę) 3468.096 zł

Umowa B2B

3263
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4014 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3263 Sprawdzenie działania: 3263 netto * 23% = 751 (to nasza kwota VAT) 3263 netto + 751 VAT = 4014 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4014 zł
Podatek VAT 23 % 751
Kwota netto 3263 zł

  Frazy powiązane:

 • 4014 brutto ile to netto
 • 4014 ile netto

Najciekawsze: