4010 zł brutto, ile to netto?

 

2891.81 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 391.376 zł
Składka rentowa 60.15 zł
Składka chorobowa 98.245 zł
Składka zdrowotna 311.42 zł
Zaliczka na podatek 257 zł

2918.98 zł
netto (na rękę)

3465 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 391.376 zł
Składka rentowa 60.15 zł
Składka chorobowa 98.245 zł
Składka zdrowotna 311.42 zł
Zaliczka na podatek 229.83zł

3464.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 545.36 zł

3260 zł
netto (na rękę)VAT 23% 750 zł

Umowa o pracę

2891.81
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4010 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4010 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4010 = 391.376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4010 = 60.15 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4010 = 98.245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 549.771 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4010 - 549.771 = 3460.229 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3460.229 * 9% = 311.42 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3460.229 * 7,75% = 268.17 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4010 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 549.771 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4010 zł - 549.771 zł - 111.25 zł = 3349 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3349 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3349 * 7%) - 46,33 zł = 525.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 525.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3460.229 * 7,75 % = 268.17 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3349 zł - 268.17 zł = 257 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4010 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 549.771 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 311.42 zł

  Zaliczka na podatek - 257 zł

  Wynagrodzenie netto: 4010 zł - 549.771 zł - 311.42 zł -257 zł = 2891.81 zł

Umowa zlecenie

2918.98
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 391.376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.15 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.245 zł
Razem składki ZUS 549.771 zł
Koszty uzyskania 20% 692.0458 zł
Podstawa opodatkowania 2768 zł
Zaliczka na podatek 229.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 268.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 311.42 zł
Kwota netto (na rękę) 2918.98 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3465 zł

Umowa o dzieło

3464.64
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4010 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3669.15 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3464.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4010 zł
Podstawa opodatkowania 2005 zł
Koszty uzyskania 2005 zł
Podatek do US 17% 340.85 zł
Kwota netto (na rękę) 3669.15 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4010 zł
Podstawa opodatkowania 802 zł
Koszty uzyskania 3208 zł
Podatek do US 17% 545.36 zł
Kwota netto (na rękę) 3464.64 zł

Umowa B2B

3260
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4010 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3260 Sprawdzenie działania: 3260 netto * 23% = 750 (to nasza kwota VAT) 3260 netto + 750 VAT = 4010 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4010 zł
Podatek VAT 23 % 750
Kwota netto 3260 zł

  Frazy powiązane:

 • 3260 brutto
 • 4010 zl brutto ile to netto
 • 4010 brutto ile netto
 • 3 349 60 brutto ile tp netto