40000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

27937.56
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 40000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 40000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 40000 = 3904 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 40000 = 600 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 40000 = 980 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 5484 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 40000 - 5484 = 34516 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 34516 * 9% = 3106.44 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 34516 * 7,75% = 2674.99 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 40000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 5484 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 40000 zł - 5484 zł - 111.25 zł = 34405 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 34405 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (34405 * 18%) - 46,33 zł = 6146.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 6146.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 34516 * 7,75 % = 2674.99 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 34405 zł - 2674.99 zł = 3472 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 40000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 5484 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 3106.44 zł

  Zaliczka na podatek - 3472 zł

  Wynagrodzenie netto: 40000 zł - 5484 zł - 3106.44 zł -3472 zł = 27937.56 zł


  Frazy powiązane:

 • 40000 brutto ile to netto
 • 40000 brutto
 • 40000brutto ile to netto
 • 40 00 zł brutto ile to netto
 • 40000 brutto in netto
 • 40000 netto ile to brutto
 • ile jest vatu z 40000
 • 40000 brutto ile netto
 • 40000brutto ile netto
 • 40000 $ ile to zł
 • jaki zus od 40000
 • 40 00 zł brutto ile na rękę
 • 40 000 brutto ile to netto
 • 40 tysiecy brutto ile to netto
 • 40000 zł brutto
 • jaki podatek przy zarobku 40000 £
 • 40000 bruttto ile to netto
 • 40000 tysiecy bruutto ile nett
 • ile to jest 40000 RYSIECY odjac 24 wat
 • 40000 brut ile to neetto

Najciekawsze: