400 zł brutto, ile to netto?

 

345.1 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 39.04 zł
Składka rentowa 6 zł
Składka chorobowa 9.8 zł
Składka zdrowotna 31.06 zł
Zaliczka na podatek -31 zł

290.85 zł
netto (na rękę)

346 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 39.04 zł
Składka rentowa 6 zł
Składka chorobowa 9.8 zł
Składka zdrowotna 31.06 zł
Zaliczka na podatek 23.25zł

345.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 54.4 zł

325 zł
netto (na rękę)VAT 23% 75 zł

Umowa o pracę

345.1
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 400 = 39.04 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 400 = 6 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 400 = 9.8 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 54.84 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 400 - 54.84 = 345.16 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 345.16 * 9% = 31.06 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 345.16 * 7,75% = 26.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 54.84 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 400 zł - 54.84 zł - 111.25 zł = 234 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 234 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (234 * 7%) - 46,33 zł = -3.98 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -3.98 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 345.16 * 7,75 % = 26.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 234 zł - 26.75 zł = -31 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 54.84 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 31.06 zł

  Zaliczka na podatek - -31 zł

  Wynagrodzenie netto: 400 zł - 54.84 zł - 31.06 zł --31 zł = 345.1 zł

Umowa zlecenie

290.85
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 39.04 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 6 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 9.8 zł
Razem składki ZUS 54.84 zł
Koszty uzyskania 20% 69.032 zł
Podstawa opodatkowania 276 zł
Zaliczka na podatek 23.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 26.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 31.06 zł
Kwota netto (na rękę) 290.85 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 346 zł

Umowa o dzieło

345.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 366 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 345.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 400 zł
Podstawa opodatkowania 200 zł
Koszty uzyskania 200 zł
Podatek do US 17% 34 zł
Kwota netto (na rękę) 366 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 400 zł
Podstawa opodatkowania 80 zł
Koszty uzyskania 320 zł
Podatek do US 17% 54.4 zł
Kwota netto (na rękę) 345.6 zł

Umowa B2B

325
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 325 Sprawdzenie działania: 325 netto * 23% = 75 (to nasza kwota VAT) 325 netto + 75 VAT = 400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 400 zł
Podatek VAT 23 % 75
Kwota netto 325 zł

  Frazy powiązane:

 • 400 brutto ile to netto
 • 400 zł brutto ile to netto
 • 400 brutto
 • 400 brutto ile to netto 2015
 • 400 brutto ile netto
 • 400 zl brutto
 • 400 zł brutto
 • 400 brutto ile to netto 2016
 • 400zl brutto ile to netto
 • 400 brutto ile to netto 2017
 • 400 zl brutto ile to netto
 • 400 brutto to ile netto
 • 450 zl brutto ile to netto
 • 400zl brutto
 • 400 zł brutto ile to netto umowa o pracę
 • ile to na rękę 400 zł brutto
 • 450 złotych brutto ile to netto
 • 400$ ile to zł
 • 400 zl dodatku ile to brutto
 • 70 złoty brutto ile to netto