3900 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

2783.43
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3900 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3900 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3900 = 380.64 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3900 = 58.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3900 = 95.55 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 534.69 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3900 - 534.69 = 3365.31 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3365.31 * 9% = 302.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3365.31 * 7,75% = 260.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3900 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 534.69 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3900 zł - 534.69 zł - 111.25 zł = 3254 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3254 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3254 * 18%) - 46,33 zł = 539.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 539.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3365.31 * 7,75 % = 260.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3254 zł - 260.81 zł = 279 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3900 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 534.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 302.88 zł

  Zaliczka na podatek - 279 zł

  Wynagrodzenie netto: 3900 zł - 534.69 zł - 302.88 zł -279 zł = 2783.43 zł


  Frazy powiązane:

 • 3900 brutto ile to netto 2015
 • 3900 brutto ile to netto 2016
 • 3900 brutto ile to netto
 • kwota wolna od podatku brutto czy netto
 • 3900 brutto ile to netto 2017
 • 3900 brutto
 • 3900 ile to netto
 • 3900 brutto ile to netto 2018
 • http://netto-brutto eu/brutto/3900/
 • kwota wolna od podatku netto
 • 3900 brutto ile netto
 • 3900 zł brutto ile to netto
 • kwota wolna od podatku netto czy brutto
 • 3900 brutto ile na rękę
 • 3900
 • ile zusu przy 3 900 brutto
 • kwota wolna od podatku 2016 brutto czy netto
 • 3900brutto ile to netto 2016
 • jesli mam 3900 brutto to ile dostane na reke
 • 3900 brutto ile to na reke

Najciekawsze: