3870 zł brutto, ile to netto?

 

2792.87 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 377.712 zł
Składka rentowa 58.05 zł
Składka chorobowa 94.815 zł
Składka zdrowotna 300.55 zł
Zaliczka na podatek 246 zł

2816.68 zł
netto (na rękę)

3344 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 377.712 zł
Składka rentowa 58.05 zł
Składka chorobowa 94.815 zł
Składka zdrowotna 300.55 zł
Zaliczka na podatek 222.19zł

3343.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 526.32 zł

3146 zł
netto (na rękę)VAT 23% 724 zł

Umowa o pracę

2792.87
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3870 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3870 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3870 = 377.712 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3870 = 58.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3870 = 94.815 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 530.577 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3870 - 530.577 = 3339.423 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3339.423 * 9% = 300.55 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3339.423 * 7,75% = 258.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3870 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 530.577 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3870 zł - 530.577 zł - 111.25 zł = 3228 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3228 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3228 * 7%) - 46,33 zł = 505 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 505 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3339.423 * 7,75 % = 258.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3228 zł - 258.81 zł = 246 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3870 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 530.577 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 300.55 zł

  Zaliczka na podatek - 246 zł

  Wynagrodzenie netto: 3870 zł - 530.577 zł - 300.55 zł -246 zł = 2792.87 zł

Umowa zlecenie

2816.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 377.712 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 58.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 94.815 zł
Razem składki ZUS 530.577 zł
Koszty uzyskania 20% 667.8846 zł
Podstawa opodatkowania 2672 zł
Zaliczka na podatek 222.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 258.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 300.55 zł
Kwota netto (na rękę) 2816.68 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3344 zł

Umowa o dzieło

3343.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3870 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3541.05 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3343.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3870 zł
Podstawa opodatkowania 1935 zł
Koszty uzyskania 1935 zł
Podatek do US 17% 328.95 zł
Kwota netto (na rękę) 3541.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3870 zł
Podstawa opodatkowania 774 zł
Koszty uzyskania 3096 zł
Podatek do US 17% 526.32 zł
Kwota netto (na rękę) 3343.68 zł

Umowa B2B

3146
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3870 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3146 Sprawdzenie działania: 3146 netto * 23% = 724 (to nasza kwota VAT) 3146 netto + 724 VAT = 3870 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3870 zł
Podatek VAT 23 % 724
Kwota netto 3146 zł

  Frazy powiązane:

 • 3870 brutto ile to netto
 • 3870 brutto ile to netto 2017
 • 3870 zl brutto
 • 3870 brutto ile wynosi godzina pracy
 • ile netto z 3870 brutto
 • KOSZTY 3870 ZŁ

Najciekawsze: