38000 zł brutto, ile to netto?

 

26869.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 3708.8 zł
Składka rentowa 570 zł
Składka chorobowa 931 zł
Składka zdrowotna 2951.12 zł
Zaliczka na podatek 2970 zł

27658.32 zł
netto (na rękę)

32832 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 3708.8 zł
Składka rentowa 570 zł
Składka chorobowa 931 zł
Składka zdrowotna 2951.12 zł
Zaliczka na podatek 2180.76zł

32832 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 5168 zł

30894 zł
netto (na rękę)VAT 23% 7106 zł

Umowa o pracę

26869.08
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 38000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 38000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 38000 = 3708.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 38000 = 570 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 38000 = 931 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 5209.8 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 38000 - 5209.8 = 32790.2 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 32790.2 * 9% = 2951.12 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 32790.2 * 7,75% = 2541.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 38000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 5209.8 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 38000 zł - 5209.8 zł - 111.25 zł = 32679 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 32679 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (32679 * 7%) - 46,33 zł = 5511.67 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5511.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 32790.2 * 7,75 % = 2541.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 32679 zł - 2541.24 zł = 2970 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 38000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 5209.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2951.12 zł

  Zaliczka na podatek - 2970 zł

  Wynagrodzenie netto: 38000 zł - 5209.8 zł - 2951.12 zł -2970 zł = 26869.08 zł

Umowa zlecenie

27658.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 3708.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 570 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 931 zł
Razem składki ZUS 5209.8 zł
Koszty uzyskania 20% 6558.04 zł
Podstawa opodatkowania 26232 zł
Zaliczka na podatek 2180.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2541.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2951.12 zł
Kwota netto (na rękę) 27658.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 32832 zł

Umowa o dzieło

32832
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 38000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 34770 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 32832 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 38000 zł
Podstawa opodatkowania 19000 zł
Koszty uzyskania 19000 zł
Podatek do US 17% 3230 zł
Kwota netto (na rękę) 34770 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 38000 zł
Podstawa opodatkowania 7600 zł
Koszty uzyskania 30400 zł
Podatek do US 17% 5168 zł
Kwota netto (na rękę) 32832 zł

Umowa B2B

30894
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 38000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 30894 Sprawdzenie działania: 30894 netto * 23% = 7106 (to nasza kwota VAT) 30894 netto + 7106 VAT = 38000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 38000 zł
Podatek VAT 23 % 7106
Kwota netto 30894 zł

  Frazy powiązane:

 • 38000 brutto ile to netto
 • brutto 38000
 • brutto 38000 netto
 • 38000 brutto
 • 3295 ile to na reke
 • 38000
 • 38000 netto
 • ile to jest 2 % z 38000 zl
 • 38000 netto ile to brutto
 • 38000 brutto ile to netto wynagrodzenie
 • 38000$ ile to zł
 • 38000 brutto to ile netto
 • cena brutto od 38000
 • czk38000 brutto to netto
 • 38000 ile netto
 • 38000 na ręke
 • brutto 38000 ile to netto

Najciekawsze: