3800 zł brutto, ile to netto?

2713.91
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3800 = 370.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3800 = 57 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3800 = 93.1 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 520.98 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3800 - 520.98 = 3279.02 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3279.02 * 9% = 295.11 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3279.02 * 7,75% = 254.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 520.98 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3800 zł - 520.98 zł - 111.25 zł = 3168 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3168 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3168 * 18%) - 46,33 zł = 523.91 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 523.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3279.02 * 7,75 % = 254.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3168 zł - 254.12 zł = 270 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 520.98 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 295.11 zł

  Zaliczka na podatek - 270 zł

  Wynagrodzenie netto: 3800 zł - 520.98 zł - 295.11 zł -270 zł = 2713.91 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 370.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 57 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 93.1 zł
Razem składki ZUS 520.98 zł
Koszty uzyskania 20% 655.804 zł
Podstawa opodatkowania 2623 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 254 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 295.1118 zł
Kwota netto (na rękę) 2765.91 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3253 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3458 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3252.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3800 zł
Podstawa opodatkowania 1900 zł
Koszty uzyskania 1900 zł
Podatek do US 18% 342 zł
Kwota netto (na rękę) 3458 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3800 zł
Podstawa opodatkowania 760 zł
Koszty uzyskania 3040 zł
Podatek do US 18% 547.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3252.8 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3089 Sprawdzenie działania: 3089 netto * 23% = 711 (to nasza kwota VAT) 3089 netto + 711 VAT = 3800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3800 zł
Podatek VAT 23 % 711
Kwota netto 3089 zł

  Frazy powiązane:

 • 3800 brutto ile to netto 2016
 • 3800 brutto ile to netto 2015
 • 3800 brutto ile to netto
 • 3800 brutto ile to netto 2017
 • 3800 brutto
 • 3800
 • 3800 netto ile to brutto
 • 3800 brutto ile to netto 2018
 • 3800 brutto 2016
 • brutto 3800
 • 3800 brutto to ile netto
 • 3800 brutto umowa o prace
 • pensja 3800 brutto ile to netto
 • 3800 chf w szwajcarii brutto ilr to netto
 • 3800brutto ile to netto
 • 3800 ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/3800/
 • 3800 brutto ile to netto 2017 umowa o prace
 • 3800 ile to netto 2016
 • 3800 brutto ile netto

Najciekawsze: