3800 zł brutto, ile to netto?

 

2742.91 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 370.88 zł
Składka rentowa 57 zł
Składka chorobowa 93.1 zł
Składka zdrowotna 295.11 zł
Zaliczka na podatek 241 zł

2766.03 zł
netto (na rękę)

3283 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 370.88 zł
Składka rentowa 57 zł
Składka chorobowa 93.1 zł
Składka zdrowotna 295.11 zł
Zaliczka na podatek 217.88zł

3283.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 516.8 zł

3089 zł
netto (na rękę)VAT 23% 711 zł

Umowa o pracę

2742.91
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3800 = 370.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3800 = 57 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3800 = 93.1 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 520.98 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3800 - 520.98 = 3279.02 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3279.02 * 9% = 295.11 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3279.02 * 7,75% = 254.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 520.98 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3800 zł - 520.98 zł - 111.25 zł = 3168 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3168 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3168 * 7%) - 46,33 zł = 494.8 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 494.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3279.02 * 7,75 % = 254.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3168 zł - 254.12 zł = 241 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 520.98 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 295.11 zł

  Zaliczka na podatek - 241 zł

  Wynagrodzenie netto: 3800 zł - 520.98 zł - 295.11 zł -241 zł = 2742.91 zł

Umowa zlecenie

2766.03
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 370.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 57 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 93.1 zł
Razem składki ZUS 520.98 zł
Koszty uzyskania 20% 655.804 zł
Podstawa opodatkowania 2623 zł
Zaliczka na podatek 217.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 254.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 295.11 zł
Kwota netto (na rękę) 2766.03 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3283 zł

Umowa o dzieło

3283.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3477 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3283.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3800 zł
Podstawa opodatkowania 1900 zł
Koszty uzyskania 1900 zł
Podatek do US 17% 323 zł
Kwota netto (na rękę) 3477 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3800 zł
Podstawa opodatkowania 760 zł
Koszty uzyskania 3040 zł
Podatek do US 17% 516.8 zł
Kwota netto (na rękę) 3283.2 zł

Umowa B2B

3089
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3089 Sprawdzenie działania: 3089 netto * 23% = 711 (to nasza kwota VAT) 3089 netto + 711 VAT = 3800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3800 zł
Podatek VAT 23 % 711
Kwota netto 3089 zł

  Frazy powiązane:

 • 3800 brutto ile to netto 2016
 • 3800 brutto ile to netto 2015
 • 3800 brutto ile to netto
 • 3800 brutto ile to netto 2017
 • 3800 brutto
 • 3800 netto ile to brutto
 • 3800
 • 3800 brutto ile netto
 • 3800 brutto ile to netto 2018
 • 3800brutto ile to netto
 • 3800 brutto 2016
 • brutto 3800
 • 3800 brutto to ile netto
 • 3800 brutto umowa o prace
 • pensja 3800 brutto ile to netto
 • 3800 chf w szwajcarii brutto ilr to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/3800
 • 3800 ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/3800/
 • 3800 brutto ile to netto 2017 umowa o prace