380 zł brutto, ile to netto?

 

330.39 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 37.088 zł
Składka rentowa 5.7 zł
Składka chorobowa 9.31 zł
Składka zdrowotna 29.51 zł
Zaliczka na podatek -32 zł

276.8 zł
netto (na rękę)

328 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 37.088 zł
Składka rentowa 5.7 zł
Składka chorobowa 9.31 zł
Składka zdrowotna 29.51 zł
Zaliczka na podatek 21.59zł

328.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 51.68 zł

309 zł
netto (na rękę)VAT 23% 71 zł

Umowa o pracę

330.39
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 380 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 380 = 37.088 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 380 = 5.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 380 = 9.31 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 52.098 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 380 - 52.098 = 327.902 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 327.902 * 9% = 29.51 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 327.902 * 7,75% = 25.41 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 380 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 52.098 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 380 zł - 52.098 zł - 111.25 zł = 217 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 217 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (217 * 7%) - 46,33 zł = -6.87 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -6.87 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 327.902 * 7,75 % = 25.41 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 217 zł - 25.41 zł = -32 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 380 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 52.098 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 29.51 zł

  Zaliczka na podatek - -32 zł

  Wynagrodzenie netto: 380 zł - 52.098 zł - 29.51 zł --32 zł = 330.39 zł

Umowa zlecenie

276.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 37.088 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 9.31 zł
Razem składki ZUS 52.098 zł
Koszty uzyskania 20% 65.5804 zł
Podstawa opodatkowania 262 zł
Zaliczka na podatek 21.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 25.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 29.51 zł
Kwota netto (na rękę) 276.8 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 328 zł

Umowa o dzieło

328.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 380 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 347.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 328.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 380 zł
Podstawa opodatkowania 190 zł
Koszty uzyskania 190 zł
Podatek do US 17% 32.3 zł
Kwota netto (na rękę) 347.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 380 zł
Podstawa opodatkowania 76 zł
Koszty uzyskania 304 zł
Podatek do US 17% 51.68 zł
Kwota netto (na rękę) 328.32 zł

Umowa B2B

309
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 380 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 309 Sprawdzenie działania: 309 netto * 23% = 71 (to nasza kwota VAT) 309 netto + 71 VAT = 380 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 380 zł
Podatek VAT 23 % 71
Kwota netto 309 zł

  Frazy powiązane:

 • 380 brutto ile to netto
 • 380 zł brutto ile to netto
 • 380 brutto
 • 380 brutto ile to netto 2016
 • 380 brutto to ile netto
 • 380 brutto ile netto
 • 380 zl brutto ile to netto
 • 380 netto ile to brutto
 • 380 zl brutto ile
 • wynagrodzenie 380 brutto to ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/380/
 • 380brutto to ile netto
 • 380 zl brutto
 • 380 brutto ile to netto 2015
 • 380 brutto ile to netyo
 • jak wyliczyć podatek vat z 380 zł
 • 380zl - 23 podatku
 • 380 euro ile to zł
 • 380 ile to zł
 • 1 380 brutto