380 zł brutto, ile to netto?

331.39
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 380 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 380 = 37.088 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 380 = 5.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 380 = 9.31 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 52.098 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 380 - 52.098 = 327.902 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 327.902 * 9% = 29.51 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 327.902 * 7,75% = 25.41 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 380 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 52.098 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 380 zł - 52.098 zł - 111.25 zł = 217 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 217 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (217 * 18%) - 46,33 zł = -7.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -7.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 327.902 * 7,75 % = 25.41 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 217 zł - 25.41 zł = -33 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 380 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 52.098 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 29.51 zł

  Zaliczka na podatek - -33 zł

  Wynagrodzenie netto: 380 zł - 52.098 zł - 29.51 zł --33 zł = 331.39 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 37.088 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 9.31 zł
Razem składki ZUS 52.098 zł
Koszty uzyskania 20% 65.5804 zł
Podstawa opodatkowania 262 zł
Zaliczka na podatek 22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 29.51118 zł
Kwota netto (na rękę) 276.39 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 325 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 380 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 345.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 325.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 380 zł
Podstawa opodatkowania 190 zł
Koszty uzyskania 190 zł
Podatek do US 18% 34.2 zł
Kwota netto (na rękę) 345.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 380 zł
Podstawa opodatkowania 76 zł
Koszty uzyskania 304 zł
Podatek do US 18% 54.72 zł
Kwota netto (na rękę) 325.28 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 380 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 309 Sprawdzenie działania: 309 netto * 23% = 71 (to nasza kwota VAT) 309 netto + 71 VAT = 380 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 380 zł
Podatek VAT 23 % 71
Kwota netto 309 zł

  Frazy powiązane:

 • 380 brutto ile to netto
 • 380 zł brutto ile to netto
 • 380 brutto
 • 380 brutto ile to netto 2016
 • 380 brutto to ile netto
 • 380 zl brutto ile to netto
 • 380 zl brutto ile
 • 380 brutto ile netto
 • wynagrodzenie 380 brutto to ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/380/
 • 380 zl brutto
 • 380 brutto ile to netto 2015
 • 380 brutto ile to netyo
 • jak wyliczyć podatek vat z 380 zł
 • 380zl - 23 podatku
 • 380 euro ile to zł
 • 1 380 brutto
 • 380zł brutto
 • 380 brutto kalkulator
 • 380 brutto ile to netto 2017

Najciekawsze: