3750 zł brutto, ile to netto?

 

2707.65 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 366 zł
Składka rentowa 56.25 zł
Składka chorobowa 91.875 zł
Składka zdrowotna 291.23 zł
Zaliczka na podatek 237 zł

2729.43 zł
netto (na rękę)

3240 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 366 zł
Składka rentowa 56.25 zł
Składka chorobowa 91.875 zł
Składka zdrowotna 291.23 zł
Zaliczka na podatek 215.22zł

3240 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 510 zł

3049 zł
netto (na rękę)VAT 23% 701 zł

Umowa o pracę

2707.65
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3750 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3750 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3750 = 366 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3750 = 56.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3750 = 91.875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 514.125 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3750 - 514.125 = 3235.875 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3235.875 * 9% = 291.23 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3235.875 * 7,75% = 250.78 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3750 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 514.125 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3750 zł - 514.125 zł - 111.25 zł = 3125 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3125 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3125 * 7%) - 46,33 zł = 487.49 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 487.49 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3235.875 * 7,75 % = 250.78 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3125 zł - 250.78 zł = 237 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3750 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 514.125 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 291.23 zł

  Zaliczka na podatek - 237 zł

  Wynagrodzenie netto: 3750 zł - 514.125 zł - 291.23 zł -237 zł = 2707.65 zł

Umowa zlecenie

2729.43
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 366 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 56.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 91.875 zł
Razem składki ZUS 514.125 zł
Koszty uzyskania 20% 647.175 zł
Podstawa opodatkowania 2589 zł
Zaliczka na podatek 215.22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 250.78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 291.23 zł
Kwota netto (na rękę) 2729.43 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3240 zł

Umowa o dzieło

3240
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3750 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3431.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3240 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3750 zł
Podstawa opodatkowania 1875 zł
Koszty uzyskania 1875 zł
Podatek do US 17% 318.75 zł
Kwota netto (na rękę) 3431.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3750 zł
Podstawa opodatkowania 750 zł
Koszty uzyskania 3000 zł
Podatek do US 17% 510 zł
Kwota netto (na rękę) 3240 zł

Umowa B2B

3049
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3750 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3049 Sprawdzenie działania: 3049 netto * 23% = 701 (to nasza kwota VAT) 3049 netto + 701 VAT = 3750 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3750 zł
Podatek VAT 23 % 701
Kwota netto 3049 zł

  Frazy powiązane:

 • 3750 brutto ile to netto
 • 3750 brutto ile to netto 2015
 • 3750 brutto ile to netto 2016
 • 3750 brutto ile netto
 • 3750 brutto
 • 3750 brutto ile to netto etat
 • 3750 ile to netto
 • 3750
 • 3750 netto
 • 3750 zloty brutto 2016
 • 3750 netto ile to brutto 2016
 • 3750 zl brutto ile to netto
 • 3750 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 3750 brutto ile to na rękę
 • 3750 brutto o prace
 • 3798 netto- brutto ile?
 • 3750 brutto netto
 • 3750 brutto na netto
 • 3750 bru
 • 3751 BRUTT

Najciekawsze: