3720 zł brutto, ile to netto?

 

2658.09 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 363.072 zł
Składka rentowa 55.8 zł
Składka chorobowa 91.14 zł
Składka zdrowotna 288.9 zł
Zaliczka na podatek 263 zł

2707.86 zł
netto (na rękę)

3184 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 363.072 zł
Składka rentowa 55.8 zł
Składka chorobowa 91.14 zł
Składka zdrowotna 288.9 zł
Zaliczka na podatek 213.23zł

3184.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 535.68 zł

3024 zł
netto (na rękę)VAT 23% 696 zł

Umowa o pracę

2658.09
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3720 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3720 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3720 = 363.072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3720 = 55.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3720 = 91.14 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 510.012 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3720 - 510.012 = 3209.988 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3209.988 * 9% = 288.9 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3209.988 * 7,75% = 248.77 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3720 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 510.012 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3720 zł - 510.012 zł - 111.25 zł = 3099 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3099 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3099 * 18%) - 46,33 zł = 511.49 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 511.49 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3209.988 * 7,75 % = 248.77 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3099 zł - 248.77 zł = 263 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3720 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 510.012 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 288.9 zł

  Zaliczka na podatek - 263 zł

  Wynagrodzenie netto: 3720 zł - 510.012 zł - 288.9 zł -263 zł = 2658.09 zł

Umowa zlecenie

2707.86
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 363.072 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 55.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 91.14 zł
Razem składki ZUS 510.012 zł
Koszty uzyskania 20% 641.9976 zł
Podstawa opodatkowania 2568 zł
Zaliczka na podatek 213.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 248.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 288.9 zł
Kwota netto (na rękę) 2707.86 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3184 zł

Umowa o dzieło

3184.32
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3720 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3385.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3184.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3720 zł
Podstawa opodatkowania 1860 zł
Koszty uzyskania 1860 zł
Podatek do US 18% 334.8 zł
Kwota netto (na rękę) 3385.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3720 zł
Podstawa opodatkowania 744 zł
Koszty uzyskania 2976 zł
Podatek do US 18% 535.68 zł
Kwota netto (na rękę) 3184.32 zł

Umowa B2B

3024
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3720 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3024 Sprawdzenie działania: 3024 netto * 23% = 696 (to nasza kwota VAT) 3024 netto + 696 VAT = 3720 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3720 zł
Podatek VAT 23 % 696
Kwota netto 3024 zł

  Frazy powiązane:

 • 3720 brutto ile to netto
 • 3720 brutto
 • 3720 brutto 2017
 • kwota netto 3720
 • 3720 brutto ile to netto 2015
 • ile netto 3720
 • wyplata z 7446 zl brutto
 • 3720 to ile netto
 • 3720 ile to netto
 • ile to netto 3720
 • ile zł netto zostanie dla prowadzacego firme przy stawce brutto 3720 zl

Najciekawsze: