3700 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

2644.38
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3700 = 361.12 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3700 = 55.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3700 = 90.65 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 507.27 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3700 - 507.27 = 3192.73 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3192.73 * 9% = 287.35 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3192.73 * 7,75% = 247.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 507.27 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3700 zł - 507.27 zł - 111.25 zł = 3081 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3081 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3081 * 18%) - 46,33 zł = 508.25 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 508.25 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3192.73 * 7,75 % = 247.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3081 zł - 247.44 zł = 261 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 507.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 287.35 zł

  Zaliczka na podatek - 261 zł

  Wynagrodzenie netto: 3700 zł - 507.27 zł - 287.35 zł -261 zł = 2644.38 zł


  Frazy powiązane:

 • 3700 brutto ile to netto
 • 3700 brutto ile to netto 2015
 • 3700 brutto ile to netto 2017
 • 3700 brutto
 • 3700 ile to netto
 • 3700 brutto ile netto
 • 3700
 • http://netto-brutto eu/brutto/3700/
 • brutto 3700 ile to netto
 • 3 700 brutto ile to netto
 • 3700 brutto ile to jest netto
 • 3400 brutto 2017
 • 3700 brutto 2017
 • 3700 brutto ile netto 2017
 • 3700 netto ile to brutto 2016
 • 3700 brutto ile to netto 2018
 • 3700ile dokladnie zer jak pisac
 • pensja 3700 brutto ile netto
 • brutto 3700 ile netto
 • 3700 brutto ile ti netto umowa zlecenia

Najciekawsze: