3700 zł brutto, ile to netto?

 

2672.38 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 361.12 zł
Składka rentowa 55.5 zł
Składka chorobowa 90.65 zł
Składka zdrowotna 287.35 zł
Zaliczka na podatek 233 zł

2692.82 zł
netto (na rękę)

3197 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 361.12 zł
Składka rentowa 55.5 zł
Składka chorobowa 90.65 zł
Składka zdrowotna 287.35 zł
Zaliczka na podatek 212.56zł

3196.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 503.2 zł

3008 zł
netto (na rękę)VAT 23% 692 zł

Umowa o pracę

2672.38
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3700 = 361.12 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3700 = 55.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3700 = 90.65 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 507.27 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3700 - 507.27 = 3192.73 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3192.73 * 9% = 287.35 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3192.73 * 7,75% = 247.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 507.27 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3700 zł - 507.27 zł - 111.25 zł = 3081 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3081 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3081 * 7%) - 46,33 zł = 480.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 480.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3192.73 * 7,75 % = 247.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3081 zł - 247.44 zł = 233 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 507.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 287.35 zł

  Zaliczka na podatek - 233 zł

  Wynagrodzenie netto: 3700 zł - 507.27 zł - 287.35 zł -233 zł = 2672.38 zł

Umowa zlecenie

2692.82
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 361.12 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 55.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 90.65 zł
Razem składki ZUS 507.27 zł
Koszty uzyskania 20% 638.546 zł
Podstawa opodatkowania 2554 zł
Zaliczka na podatek 212.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 247.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 287.35 zł
Kwota netto (na rękę) 2692.82 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3197 zł

Umowa o dzieło

3196.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3385.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3196.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3700 zł
Podstawa opodatkowania 1850 zł
Koszty uzyskania 1850 zł
Podatek do US 17% 314.5 zł
Kwota netto (na rękę) 3385.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3700 zł
Podstawa opodatkowania 740 zł
Koszty uzyskania 2960 zł
Podatek do US 17% 503.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3196.8 zł

Umowa B2B

3008
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3008 Sprawdzenie działania: 3008 netto * 23% = 692 (to nasza kwota VAT) 3008 netto + 692 VAT = 3700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3700 zł
Podatek VAT 23 % 692
Kwota netto 3008 zł

  Frazy powiązane:

 • 3700 brutto ile to netto
 • 3700 brutto ile to netto 2015
 • 3700 brutto ile to netto 2017
 • 3700 brutto
 • 3700 brutto ile netto
 • 3700 ile to netto
 • brutto 3700 ile to netto
 • 3700
 • http://netto-brutto eu/brutto/3700/
 • 3 700 brutto ile to netto
 • 3700 brutto ile to jest netto
 • jak emerytura jak 3700 brutto
 • 3400 brutto 2017
 • 3700 brutto 2017
 • 3700 brutto ile to netto 2018
 • 3700 brutto ile netto 2017
 • 3700 netto ile to brutto 2016
 • 3700 brutto ile to netto umowa o pracę
 • Kalkulator brutto netto 3700
 • 3700 brutto to ile netto