3691 zł brutto, ile to netto?

 

2666.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 360.2416 zł
Składka rentowa 55.365 zł
Składka chorobowa 90.4295 zł
Składka zdrowotna 286.65 zł
Zaliczka na podatek 232 zł

2686.14 zł
netto (na rękę)

3189 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 360.2416 zł
Składka rentowa 55.365 zł
Składka chorobowa 90.4295 zł
Składka zdrowotna 286.65 zł
Zaliczka na podatek 212.17zł

3189.024 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 501.976 zł

3001 zł
netto (na rękę)VAT 23% 690 zł

Umowa o pracę

2666.31
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3691 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3691 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3691 = 360.2416 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3691 = 55.365 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3691 = 90.4295 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 506.0361 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3691 - 506.0361 = 3184.9639 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3184.9639 * 9% = 286.65 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3184.9639 * 7,75% = 246.83 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3691 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 506.0361 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3691 zł - 506.0361 zł - 111.25 zł = 3074 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3074 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3074 * 7%) - 46,33 zł = 478.82 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 478.82 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3184.9639 * 7,75 % = 246.83 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3074 zł - 246.83 zł = 232 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3691 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 506.0361 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 286.65 zł

  Zaliczka na podatek - 232 zł

  Wynagrodzenie netto: 3691 zł - 506.0361 zł - 286.65 zł -232 zł = 2666.31 zł

Umowa zlecenie

2686.14
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 360.2416 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 55.365 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 90.4295 zł
Razem składki ZUS 506.0361 zł
Koszty uzyskania 20% 636.99278 zł
Podstawa opodatkowania 2548 zł
Zaliczka na podatek 212.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 246.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 286.65 zł
Kwota netto (na rękę) 2686.14 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3189 zł

Umowa o dzieło

3189.024
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3691 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3377.265 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3189.024 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3691 zł
Podstawa opodatkowania 1845.5 zł
Koszty uzyskania 1845.5 zł
Podatek do US 17% 313.735 zł
Kwota netto (na rękę) 3377.265 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3691 zł
Podstawa opodatkowania 738.2 zł
Koszty uzyskania 2952.8 zł
Podatek do US 17% 501.976 zł
Kwota netto (na rękę) 3189.024 zł

Umowa B2B

3001
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3691 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3001 Sprawdzenie działania: 3001 netto * 23% = 690 (to nasza kwota VAT) 3001 netto + 690 VAT = 3691 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3691 zł
Podatek VAT 23 % 690
Kwota netto 3001 zł