3690 zł brutto, ile to netto?

 

2665.53 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 360.144 zł
Składka rentowa 55.35 zł
Składka chorobowa 90.405 zł
Składka zdrowotna 286.57 zł
Zaliczka na podatek 232 zł

2686.3 zł
netto (na rękę)

3188 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 360.144 zł
Składka rentowa 55.35 zł
Składka chorobowa 90.405 zł
Składka zdrowotna 286.57 zł
Zaliczka na podatek 211.23zł

3188.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 501.84 zł

3000 zł
netto (na rękę)VAT 23% 690 zł

Umowa o pracę

2665.53
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3690 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3690 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3690 = 360.144 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3690 = 55.35 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3690 = 90.405 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 505.899 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3690 - 505.899 = 3184.101 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3184.101 * 9% = 286.57 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3184.101 * 7,75% = 246.77 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3690 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 505.899 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3690 zł - 505.899 zł - 111.25 zł = 3073 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3073 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3073 * 7%) - 46,33 zł = 478.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 478.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3184.101 * 7,75 % = 246.77 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3073 zł - 246.77 zł = 232 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3690 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 505.899 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 286.57 zł

  Zaliczka na podatek - 232 zł

  Wynagrodzenie netto: 3690 zł - 505.899 zł - 286.57 zł -232 zł = 2665.53 zł

Umowa zlecenie

2686.3
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 360.144 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 55.35 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 90.405 zł
Razem składki ZUS 505.899 zł
Koszty uzyskania 20% 636.8202 zł
Podstawa opodatkowania 2547 zł
Zaliczka na podatek 211.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 246.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 286.57 zł
Kwota netto (na rękę) 2686.3 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3188 zł

Umowa o dzieło

3188.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3690 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3376.35 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3188.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3690 zł
Podstawa opodatkowania 1845 zł
Koszty uzyskania 1845 zł
Podatek do US 17% 313.65 zł
Kwota netto (na rękę) 3376.35 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3690 zł
Podstawa opodatkowania 738 zł
Koszty uzyskania 2952 zł
Podatek do US 17% 501.84 zł
Kwota netto (na rękę) 3188.16 zł

Umowa B2B

3000
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3690 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3000 Sprawdzenie działania: 3000 netto * 23% = 690 (to nasza kwota VAT) 3000 netto + 690 VAT = 3690 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3690 zł
Podatek VAT 23 % 690
Kwota netto 3000 zł

  Frazy powiązane:

 • 3000 brutto ile to netto z przeniesieniem praw autorskich
 • 3690 brutto dzialalnosc