368 zł brutto, ile to netto?

 

321.97 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 35.9168 zł
Składka rentowa 5.52 zł
Składka chorobowa 9.016 zł
Składka zdrowotna 28.58 zł
Zaliczka na podatek -33 zł

267.58 zł
netto (na rękę)

318 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 35.9168 zł
Składka rentowa 5.52 zł
Składka chorobowa 9.016 zł
Składka zdrowotna 28.58 zł
Zaliczka na podatek 21.39zł

317.952 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 50.048 zł

299 zł
netto (na rękę)VAT 23% 69 zł

Umowa o pracę

321.97
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 368 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 368 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 368 = 35.9168 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 368 = 5.52 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 368 = 9.016 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 50.4528 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 368 - 50.4528 = 317.5472 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 317.5472 * 9% = 28.58 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 317.5472 * 7,75% = 24.61 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 368 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 50.4528 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 368 zł - 50.4528 zł - 111.25 zł = 206 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 206 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (206 * 7%) - 46,33 zł = -8.74 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -8.74 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 317.5472 * 7,75 % = 24.61 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 206 zł - 24.61 zł = -33 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 368 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 50.4528 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 28.58 zł

  Zaliczka na podatek - -33 zł

  Wynagrodzenie netto: 368 zł - 50.4528 zł - 28.58 zł --33 zł = 321.97 zł

Umowa zlecenie

267.58
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 35.9168 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 9.016 zł
Razem składki ZUS 50.4528 zł
Koszty uzyskania 20% 63.50944 zł
Podstawa opodatkowania 254 zł
Zaliczka na podatek 21.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 24.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 28.58 zł
Kwota netto (na rękę) 267.58 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 318 zł

Umowa o dzieło

317.952
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 368 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 336.72 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 317.952 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 368 zł
Podstawa opodatkowania 184 zł
Koszty uzyskania 184 zł
Podatek do US 17% 31.28 zł
Kwota netto (na rękę) 336.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 368 zł
Podstawa opodatkowania 73.6 zł
Koszty uzyskania 294.4 zł
Podatek do US 17% 50.048 zł
Kwota netto (na rękę) 317.952 zł

Umowa B2B

299
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 368 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 299 Sprawdzenie działania: 299 netto * 23% = 69 (to nasza kwota VAT) 299 netto + 69 VAT = 368 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 368 zł
Podatek VAT 23 % 69
Kwota netto 299 zł

  Frazy powiązane:

 • 368 zł netto ile to brutto
 • 368 zł bruttp
 • ile to jest 368 zl brutto?
 • 368 zl brutto

Najciekawsze: