36000 zł brutto, ile to netto?

 

25457.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 3513.6 zł
Składka rentowa 540 zł
Składka chorobowa 882 zł
Składka zdrowotna 2795.8 zł
Zaliczka na podatek 2811 zł

26203.09 zł
netto (na rękę)

31104 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 3513.6 zł
Składka rentowa 540 zł
Składka chorobowa 882 zł
Składka zdrowotna 2795.8 zł
Zaliczka na podatek 2065.51zł

31104 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 4896 zł

29268 zł
netto (na rękę)VAT 23% 6732 zł

Umowa o pracę

25457.6
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 36000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 36000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 36000 = 3513.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 36000 = 540 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 36000 = 882 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 4935.6 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 36000 - 4935.6 = 31064.4 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 31064.4 * 9% = 2795.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 31064.4 * 7,75% = 2407.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 36000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 4935.6 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 36000 zł - 4935.6 zł - 111.25 zł = 30953 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 30953 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (30953 * 7%) - 46,33 zł = 5218.25 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5218.25 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 31064.4 * 7,75 % = 2407.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 30953 zł - 2407.49 zł = 2811 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 36000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 4935.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2795.8 zł

  Zaliczka na podatek - 2811 zł

  Wynagrodzenie netto: 36000 zł - 4935.6 zł - 2795.8 zł -2811 zł = 25457.6 zł

Umowa zlecenie

26203.09
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 3513.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 540 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 882 zł
Razem składki ZUS 4935.6 zł
Koszty uzyskania 20% 6212.88 zł
Podstawa opodatkowania 24852 zł
Zaliczka na podatek 2065.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2407.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2795.8 zł
Kwota netto (na rękę) 26203.09 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 31104 zł

Umowa o dzieło

31104
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 36000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 32940 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 31104 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 36000 zł
Podstawa opodatkowania 18000 zł
Koszty uzyskania 18000 zł
Podatek do US 17% 3060 zł
Kwota netto (na rękę) 32940 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 36000 zł
Podstawa opodatkowania 7200 zł
Koszty uzyskania 28800 zł
Podatek do US 17% 4896 zł
Kwota netto (na rękę) 31104 zł

Umowa B2B

29268
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 36000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 29268 Sprawdzenie działania: 29268 netto * 23% = 6732 (to nasza kwota VAT) 29268 netto + 6732 VAT = 36000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 36000 zł
Podatek VAT 23 % 6732
Kwota netto 29268 zł

  Frazy powiązane:

 • 36000 brutto ile to netto
 • 36000 brutto
 • ile to 36000 brutto
 • 36 tysięcy brutto ile to netto
 • 882 bruttno
 • 3600 bruto ile netto
 • jak policzyć vat 23z 36000 zł
 • 36000 BRUTTO TO ILE NETTO
 • 36000 bruttno na netto
 • dochód 36000zł ile na ręke
 • 36000 brutto ile netto
 • 36000 netto brutto
 • 36000brutto
 • zwrot podatku przy kwocie 36000
 • 36000 brutto odprawy ile to będzie netto
 • 36 000 brutto ile to netto
 • wynagrodzenie brutto ile to netto 36000
 • 36000 koron ile to netto

Najciekawsze: