360 zł brutto, ile to netto?

 

316.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 35.136 zł
Składka rentowa 5.4 zł
Składka chorobowa 8.82 zł
Składka zdrowotna 27.96 zł
Zaliczka na podatek -34 zł

261.75 zł
netto (na rękę)

311 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 35.136 zł
Składka rentowa 5.4 zł
Składka chorobowa 8.82 zł
Składka zdrowotna 27.96 zł
Zaliczka na podatek 20.93zł

311.04 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 48.96 zł

293 zł
netto (na rękę)VAT 23% 67 zł

Umowa o pracę

316.68
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 360 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 360 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 360 = 35.136 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 360 = 5.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 360 = 8.82 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 49.356 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 360 - 49.356 = 310.644 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 310.644 * 9% = 27.96 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 310.644 * 7,75% = 24.07 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 360 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 49.356 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 360 zł - 49.356 zł - 111.25 zł = 199 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 199 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (199 * 7%) - 46,33 zł = -9.93 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -9.93 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 310.644 * 7,75 % = 24.07 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 199 zł - 24.07 zł = -34 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 360 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 49.356 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 27.96 zł

  Zaliczka na podatek - -34 zł

  Wynagrodzenie netto: 360 zł - 49.356 zł - 27.96 zł --34 zł = 316.68 zł

Umowa zlecenie

261.75
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 35.136 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 8.82 zł
Razem składki ZUS 49.356 zł
Koszty uzyskania 20% 62.1288 zł
Podstawa opodatkowania 249 zł
Zaliczka na podatek 20.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 24.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 27.96 zł
Kwota netto (na rękę) 261.75 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 311 zł

Umowa o dzieło

311.04
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 360 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 329.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 311.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 360 zł
Podstawa opodatkowania 180 zł
Koszty uzyskania 180 zł
Podatek do US 17% 30.6 zł
Kwota netto (na rękę) 329.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 360 zł
Podstawa opodatkowania 72 zł
Koszty uzyskania 288 zł
Podatek do US 17% 48.96 zł
Kwota netto (na rękę) 311.04 zł

Umowa B2B

293
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 360 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 293 Sprawdzenie działania: 293 netto * 23% = 67 (to nasza kwota VAT) 293 netto + 67 VAT = 360 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 360 zł
Podatek VAT 23 % 67
Kwota netto 293 zł

  Frazy powiązane:

 • 360 brutto ile to netto
 • 360 zł brutto ile to netto
 • 360 brutto
 • 360 ile to netto
 • 360 brutto netto
 • 360 zl brutto
 • 360 zl brutto ile to netto
 • 360zł brutto ile to netto
 • umowa zlecenie 360 brutto ile to netto
 • 360zl brutto netto
 • 360 zł. brutto ile to netto
 • 360 brutto ile netto?
 • 360zl -15% ile to jest
 • wynagrodzenie brutto netto 15%
 • 360 zl na umowe o dzielo to ile netto
 • 360 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 362 netto ile to brutto
 • 360 bbrutto ile netto
 • 360 zł netto il to brutto?
 • 360 brutto to ile netto

Najciekawsze: