354 zł brutto, ile to netto?

 

311.98 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 34.5504 zł
Składka rentowa 5.31 zł
Składka chorobowa 8.673 zł
Składka zdrowotna 27.49 zł
Zaliczka na podatek -34 zł

257.65 zł
netto (na rękę)

306 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 34.5504 zł
Składka rentowa 5.31 zł
Składka chorobowa 8.673 zł
Składka zdrowotna 27.49 zł
Zaliczka na podatek 20.33zł

305.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 48.144 zł

288 zł
netto (na rękę)VAT 23% 66 zł

Umowa o pracę

311.98
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 354 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 354 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 354 = 34.5504 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 354 = 5.31 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 354 = 8.673 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 48.5334 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 354 - 48.5334 = 305.4666 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 305.4666 * 9% = 27.49 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 305.4666 * 7,75% = 23.67 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 354 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 48.5334 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 354 zł - 48.5334 zł - 111.25 zł = 194 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 194 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (194 * 7%) - 46,33 zł = -10.78 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -10.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 305.4666 * 7,75 % = 23.67 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 194 zł - 23.67 zł = -34 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 354 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 48.5334 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 27.49 zł

  Zaliczka na podatek - -34 zł

  Wynagrodzenie netto: 354 zł - 48.5334 zł - 27.49 zł --34 zł = 311.98 zł

Umowa zlecenie

257.65
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 34.5504 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.31 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 8.673 zł
Razem składki ZUS 48.5334 zł
Koszty uzyskania 20% 61.09332 zł
Podstawa opodatkowania 244 zł
Zaliczka na podatek 20.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 23.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 27.49 zł
Kwota netto (na rękę) 257.65 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 306 zł

Umowa o dzieło

305.856
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 354 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 323.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 305.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 354 zł
Podstawa opodatkowania 177 zł
Koszty uzyskania 177 zł
Podatek do US 17% 30.09 zł
Kwota netto (na rękę) 323.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 354 zł
Podstawa opodatkowania 70.8 zł
Koszty uzyskania 283.2 zł
Podatek do US 17% 48.144 zł
Kwota netto (na rękę) 305.856 zł

Umowa B2B

288
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 354 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 288 Sprawdzenie działania: 288 netto * 23% = 66 (to nasza kwota VAT) 288 netto + 66 VAT = 354 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 354 zł
Podatek VAT 23 % 66
Kwota netto 288 zł

  Frazy powiązane:

 • 354 zl brutto
 • 354 brutto

Najciekawsze: