35000 zł brutto, ile to netto?

 

24752.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 3416 zł
Składka rentowa 525 zł
Składka chorobowa 857.5 zł
Składka zdrowotna 2718.14 zł
Zaliczka na podatek 2731 zł

25474.98 zł
netto (na rękę)

30240 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 3416 zł
Składka rentowa 525 zł
Składka chorobowa 857.5 zł
Składka zdrowotna 2718.14 zł
Zaliczka na podatek 2008.38zł

30240 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 4760 zł

28455 zł
netto (na rękę)VAT 23% 6545 zł

Umowa o pracę

24752.36
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 35000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 35000 = 3416 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 35000 = 525 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 35000 = 857.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 4798.5 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 35000 - 4798.5 = 30201.5 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 30201.5 * 9% = 2718.14 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 30201.5 * 7,75% = 2340.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 35000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 4798.5 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 35000 zł - 4798.5 zł - 111.25 zł = 30090 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 30090 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (30090 * 7%) - 46,33 zł = 5071.54 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5071.54 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 30201.5 * 7,75 % = 2340.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 30090 zł - 2340.62 zł = 2731 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 35000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 4798.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2718.14 zł

  Zaliczka na podatek - 2731 zł

  Wynagrodzenie netto: 35000 zł - 4798.5 zł - 2718.14 zł -2731 zł = 24752.36 zł

Umowa zlecenie

25474.98
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 3416 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 525 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 857.5 zł
Razem składki ZUS 4798.5 zł
Koszty uzyskania 20% 6040.3 zł
Podstawa opodatkowania 24161 zł
Zaliczka na podatek 2008.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2340.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2718.14 zł
Kwota netto (na rękę) 25474.98 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 30240 zł

Umowa o dzieło

30240
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 35000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 32025 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 30240 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 35000 zł
Podstawa opodatkowania 17500 zł
Koszty uzyskania 17500 zł
Podatek do US 17% 2975 zł
Kwota netto (na rękę) 32025 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 35000 zł
Podstawa opodatkowania 7000 zł
Koszty uzyskania 28000 zł
Podatek do US 17% 4760 zł
Kwota netto (na rękę) 30240 zł

Umowa B2B

28455
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 35000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 28455 Sprawdzenie działania: 28455 netto * 23% = 6545 (to nasza kwota VAT) 28455 netto + 6545 VAT = 35000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 35000 zł
Podatek VAT 23 % 6545
Kwota netto 28455 zł

  Frazy powiązane:

 • 35000 brutto ile to netto
 • 4798 brutto
 • 35000 brutto ile to netto 2015
 • ile dostaje sie na reke jak zarabia sie brutto 3500
 • ile na reke przy przy 3160 brutto
 • kwota 35000 brutto ile to netto
 • 35000 brutto
 • brutto netto 35000
 • 35000 netto ile to brutto
 • ile wyjdzie za podatek z auta w kwocie 35000
 • 35 000 zł netto ile to brutto
 • 35 000 brutto to ile to netto
 • dochod roczny 35000
 • dochod roczny 53 000
 • brutto 35000 ile to netto?
 • 35 00 zł brutto
 • Podatek należny 35 złotych
 • 35000 brutto ile to netto 2016
 • 35000 tysiecy brutto ile to netto
 • 35 000 brutto

Najciekawsze: