3400 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

2435.81
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3400 = 331.84 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3400 = 51 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3400 = 83.3 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 466.14 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3400 - 466.14 = 2933.86 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2933.86 * 9% = 264.05 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2933.86 * 7,75% = 227.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 466.14 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3400 zł - 466.14 zł - 111.25 zł = 2823 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2823 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2823 * 18%) - 46,33 zł = 461.81 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 461.81 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2933.86 * 7,75 % = 227.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2823 zł - 227.37 zł = 234 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 466.14 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 264.05 zł

  Zaliczka na podatek - 234 zł

  Wynagrodzenie netto: 3400 zł - 466.14 zł - 264.05 zł -234 zł = 2435.81 zł


  Frazy powiązane:

 • 3500 brutto ile to netto 2016
 • 3400 brutto ile to netto
 • 3400 brutto ile to netto 2016
 • 3400 brutto
 • 3400 brutto ile netto
 • 3400 netto ile to brutto
 • 3400
 • 3400 brutto ile to na rękę
 • 3400 brutto ile to netto w 2017
 • 3400 zł brutto ile to netto
 • 3400 brutto ile to netto 2018
 • 3400brutto ile to netto
 • 3400 ile to netto 2016
 • 3400 ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/3400/
 • 3400 brutto ile na rękę
 • 3400 netto ile brutto
 • 3400brutto ile to netto 2016
 • brutto 3400
 • 3400 brutto to ile netto

Najciekawsze: