336 zł brutto, ile to netto?

 

299.84 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 32.7936 zł
Składka rentowa 5.04 zł
Składka chorobowa 8.232 zł
Składka zdrowotna 26.09 zł
Zaliczka na podatek -36 zł

244.31 zł
netto (na rękę)

290 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 32.7936 zł
Składka rentowa 5.04 zł
Składka chorobowa 8.232 zł
Składka zdrowotna 26.09 zł
Zaliczka na podatek 19.53zł

290.304 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 45.696 zł

273 zł
netto (na rękę)VAT 23% 63 zł

Umowa o pracę

299.84
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 336 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 336 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 336 = 32.7936 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 336 = 5.04 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 336 = 8.232 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 46.0656 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 336 - 46.0656 = 289.9344 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 289.9344 * 9% = 26.09 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 289.9344 * 7,75% = 22.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 336 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 46.0656 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 336 zł - 46.0656 zł - 111.25 zł = 179 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 179 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (179 * 7%) - 46,33 zł = -13.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -13.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 289.9344 * 7,75 % = 22.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 179 zł - 22.47 zł = -36 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 336 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 46.0656 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 26.09 zł

  Zaliczka na podatek - -36 zł

  Wynagrodzenie netto: 336 zł - 46.0656 zł - 26.09 zł --36 zł = 299.84 zł

Umowa zlecenie

244.31
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 32.7936 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.04 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 8.232 zł
Razem składki ZUS 46.0656 zł
Koszty uzyskania 20% 57.98688 zł
Podstawa opodatkowania 232 zł
Zaliczka na podatek 19.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 22.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 26.09 zł
Kwota netto (na rękę) 244.31 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 290 zł

Umowa o dzieło

290.304
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 336 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 307.44 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 290.304 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 336 zł
Podstawa opodatkowania 168 zł
Koszty uzyskania 168 zł
Podatek do US 17% 28.56 zł
Kwota netto (na rękę) 307.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 336 zł
Podstawa opodatkowania 67.2 zł
Koszty uzyskania 268.8 zł
Podatek do US 17% 45.696 zł
Kwota netto (na rękę) 290.304 zł

Umowa B2B

273
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 336 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 273 Sprawdzenie działania: 273 netto * 23% = 63 (to nasza kwota VAT) 273 netto + 63 VAT = 336 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 336 zł
Podatek VAT 23 % 63
Kwota netto 273 zł

  Frazy powiązane:

 • 336 brutto ile to netto
 • 32 00brutto ile netto
 • ile netto 336
 • 336 brutto ile to na reke na xleceniu
 • 336 zl brutto ile to netto?
 • 336 brutto ile netto
 • 336 brutto ile to netto
 • 336 00 brutto ile to netto
 • 336 zl brutto ile to netto
 • 336 brutto
 • 336 88brutto ile to netto
 • 336 zł brutto ile to netto
 • 336 zl brutto ile to netto