3342 zł brutto, ile to netto?

 

2420.27 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 326.1792 zł
Składka rentowa 50.13 zł
Składka chorobowa 81.879 zł
Składka zdrowotna 259.54 zł
Zaliczka na podatek 204 zł

2432.77 zł
netto (na rękę)

2887 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 326.1792 zł
Składka rentowa 50.13 zł
Składka chorobowa 81.879 zł
Składka zdrowotna 259.54 zł
Zaliczka na podatek 191.5zł

2887.488 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 454.512 zł

2717 zł
netto (na rękę)VAT 23% 625 zł

Umowa o pracę

2420.27
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3342 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3342 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3342 = 326.1792 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3342 = 50.13 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3342 = 81.879 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 458.1882 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3342 - 458.1882 = 2883.8118 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2883.8118 * 9% = 259.54 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2883.8118 * 7,75% = 223.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3342 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 458.1882 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3342 zł - 458.1882 zł - 111.25 zł = 2773 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2773 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2773 * 7%) - 46,33 zł = 427.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 427.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2883.8118 * 7,75 % = 223.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2773 zł - 223.5 zł = 204 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3342 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 458.1882 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 259.54 zł

  Zaliczka na podatek - 204 zł

  Wynagrodzenie netto: 3342 zł - 458.1882 zł - 259.54 zł -204 zł = 2420.27 zł

Umowa zlecenie

2432.77
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 326.1792 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.13 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 81.879 zł
Razem składki ZUS 458.1882 zł
Koszty uzyskania 20% 576.76236 zł
Podstawa opodatkowania 2307 zł
Zaliczka na podatek 191.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 223.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 259.54 zł
Kwota netto (na rękę) 2432.77 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2887 zł

Umowa o dzieło

2887.488
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3342 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3057.93 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2887.488 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3342 zł
Podstawa opodatkowania 1671 zł
Koszty uzyskania 1671 zł
Podatek do US 17% 284.07 zł
Kwota netto (na rękę) 3057.93 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3342 zł
Podstawa opodatkowania 668.4 zł
Koszty uzyskania 2673.6 zł
Podatek do US 17% 454.512 zł
Kwota netto (na rękę) 2887.488 zł

Umowa B2B

2717
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3342 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2717 Sprawdzenie działania: 2717 netto * 23% = 625 (to nasza kwota VAT) 2717 netto + 625 VAT = 3342 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3342 zł
Podatek VAT 23 % 625
Kwota netto 2717 zł

  Frazy powiązane:

 • 3342 brutto ile to netto
 • 3342 brutto ile netto
 • 3332,00 brutto ile to netto
 • 3342,00 ile to netto
 • 3342,50 brutto ile to netto
 • wynagrodzenie brutto 3342 zl ile to netto

Najciekawsze: