3320 zł brutto, ile to netto?

 

2405 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 324.032 zł
Składka rentowa 49.8 zł
Składka chorobowa 81.34 zł
Składka zdrowotna 257.83 zł
Zaliczka na podatek 202 zł

2416.02 zł
netto (na rękę)

2868 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 324.032 zł
Składka rentowa 49.8 zł
Składka chorobowa 81.34 zł
Składka zdrowotna 257.83 zł
Zaliczka na podatek 190.98zł

2868.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 451.52 zł

2699 zł
netto (na rękę)VAT 23% 621 zł

Umowa o pracę

2405
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3320 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3320 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3320 = 324.032 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3320 = 49.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3320 = 81.34 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 455.172 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3320 - 455.172 = 2864.828 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2864.828 * 9% = 257.83 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2864.828 * 7,75% = 222.02 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3320 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 455.172 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3320 zł - 455.172 zł - 111.25 zł = 2754 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2754 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2754 * 7%) - 46,33 zł = 424.42 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 424.42 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2864.828 * 7,75 % = 222.02 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2754 zł - 222.02 zł = 202 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3320 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 455.172 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 257.83 zł

  Zaliczka na podatek - 202 zł

  Wynagrodzenie netto: 3320 zł - 455.172 zł - 257.83 zł -202 zł = 2405 zł

Umowa zlecenie

2416.02
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 324.032 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 49.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 81.34 zł
Razem składki ZUS 455.172 zł
Koszty uzyskania 20% 572.9656 zł
Podstawa opodatkowania 2292 zł
Zaliczka na podatek 190.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 222.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 257.83 zł
Kwota netto (na rękę) 2416.02 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2868 zł

Umowa o dzieło

2868.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3320 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3037.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2868.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3320 zł
Podstawa opodatkowania 1660 zł
Koszty uzyskania 1660 zł
Podatek do US 17% 282.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3037.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3320 zł
Podstawa opodatkowania 664 zł
Koszty uzyskania 2656 zł
Podatek do US 17% 451.52 zł
Kwota netto (na rękę) 2868.48 zł

Umowa B2B

2699
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3320 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2699 Sprawdzenie działania: 2699 netto * 23% = 621 (to nasza kwota VAT) 2699 netto + 621 VAT = 3320 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3320 zł
Podatek VAT 23 % 621
Kwota netto 2699 zł

  Frazy powiązane:

 • 3320 brutto ile to netto
 • 3320 brutto ile to netto 2015
 • 3330 brutto ile to netto 2015
 • Emerytura 3320 brutto ile to netto
 • 3328 ile to netto
 • 3320 ile netto
 • netto od 3320
 • 3320 ile to netto
 • 3320 netto
 • 3320 brutto ile to netto?

Najciekawsze: