3300 zł brutto, ile to netto?

 

2390.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 322.08 zł
Składka rentowa 49.5 zł
Składka chorobowa 80.85 zł
Składka zdrowotna 256.28 zł
Zaliczka na podatek 201 zł

2401.98 zł
netto (na rękę)

2851 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 322.08 zł
Składka rentowa 49.5 zł
Składka chorobowa 80.85 zł
Składka zdrowotna 256.28 zł
Zaliczka na podatek 189.31zł

2851.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 448.8 zł

2683 zł
netto (na rękę)VAT 23% 617 zł

Umowa o pracę

2390.29
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3300 = 322.08 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3300 = 49.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3300 = 80.85 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 452.43 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3300 - 452.43 = 2847.57 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2847.57 * 9% = 256.28 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2847.57 * 7,75% = 220.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 452.43 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3300 zł - 452.43 zł - 111.25 zł = 2736 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2736 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2736 * 7%) - 46,33 zł = 421.36 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 421.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2847.57 * 7,75 % = 220.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2736 zł - 220.69 zł = 201 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 452.43 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 256.28 zł

  Zaliczka na podatek - 201 zł

  Wynagrodzenie netto: 3300 zł - 452.43 zł - 256.28 zł -201 zł = 2390.29 zł

Umowa zlecenie

2401.98
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 322.08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 49.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 80.85 zł
Razem składki ZUS 452.43 zł
Koszty uzyskania 20% 569.514 zł
Podstawa opodatkowania 2278 zł
Zaliczka na podatek 189.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 220.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 256.28 zł
Kwota netto (na rękę) 2401.98 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2851 zł

Umowa o dzieło

2851.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3019.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2851.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3300 zł
Podstawa opodatkowania 1650 zł
Koszty uzyskania 1650 zł
Podatek do US 17% 280.5 zł
Kwota netto (na rękę) 3019.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3300 zł
Podstawa opodatkowania 660 zł
Koszty uzyskania 2640 zł
Podatek do US 17% 448.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2851.2 zł

Umowa B2B

2683
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2683 Sprawdzenie działania: 2683 netto * 23% = 617 (to nasza kwota VAT) 2683 netto + 617 VAT = 3300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3300 zł
Podatek VAT 23 % 617
Kwota netto 2683 zł

  Frazy powiązane:

 • 3300 brutto ile to netto 2015
 • 3300 brutto
 • 3300 brutto ile to netto 2016
 • 3300 brutto ile to netto 2017
 • 3300 brutto ile netto
 • 3300 netto ile to brutto 2016
 • 3300 ile to netto
 • 3300
 • brutto 3300 ile netto
 • 3300brutto
 • http://netto-brutto eu/brutto/3300/
 • 3300brutto ile to netto
 • 3300 brutto ile to na rękę
 • 3300 brutto ile to netto?
 • 3300 brutto ile to netto 2019
 • 3300 netto ile brutto
 • 3300 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 3300 brutto 2016
 • 3300 brutto 2017
 • 3300 brutto ile to na reke