330 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

296.13
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 330 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 330 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 330 = 32.208 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 330 = 4.95 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 330 = 8.085 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 45.243 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 330 - 45.243 = 284.757 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 284.757 * 9% = 25.63 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 284.757 * 7,75% = 22.07 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 330 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 45.243 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 330 zł - 45.243 zł - 111.25 zł = 174 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 174 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (174 * 18%) - 46,33 zł = -15.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -15.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 284.757 * 7,75 % = 22.07 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 174 zł - 22.07 zł = -37 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 330 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 45.243 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 25.63 zł

  Zaliczka na podatek - -37 zł

  Wynagrodzenie netto: 330 zł - 45.243 zł - 25.63 zł --37 zł = 296.13 zł


  Frazy powiązane:

 • 300 zł brutto premii ile to netto
 • 330 brutto ile to netto
 • premia 300 zł brutto ile to netto
 • 300 zł premii brutto ile to netto
 • 330 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 330 brutto
 • 330 zloty netto ile brutto
 • jak obliczyc premie brutto na netto
 • 330 brutto ile netto
 • ile jest odliczane od premii kwartalnej
 • 330 zł brutto
 • vat 8% od 330 zl
 • premia 330 zl brutto ile netto
 • 330zł brutto to ile to jest netto
 • premia 300 netto ile brutto
 • 330 zloty brutto to ile netto
 • 330 cena brutto ile to netto
 • premia kwartalna 300 zl brutto ile to netto
 • brutto netto 330zl
 • brutto od 330

Najciekawsze: