330 zł brutto, ile to netto?

 

295.13 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 32.208 zł
Składka rentowa 4.95 zł
Składka chorobowa 8.085 zł
Składka zdrowotna 25.63 zł
Zaliczka na podatek -36 zł

240.2 zł
netto (na rękę)

285 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 32.208 zł
Składka rentowa 4.95 zł
Składka chorobowa 8.085 zł
Składka zdrowotna 25.63 zł
Zaliczka na podatek 18.93zł

285.12 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 44.88 zł

268 zł
netto (na rękę)VAT 23% 62 zł

Umowa o pracę

295.13
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 330 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 330 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 330 = 32.208 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 330 = 4.95 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 330 = 8.085 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 45.243 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 330 - 45.243 = 284.757 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 284.757 * 9% = 25.63 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 284.757 * 7,75% = 22.07 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 330 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 45.243 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 330 zł - 45.243 zł - 111.25 zł = 174 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 174 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (174 * 7%) - 46,33 zł = -14.18 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -14.18 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 284.757 * 7,75 % = 22.07 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 174 zł - 22.07 zł = -36 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 330 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 45.243 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 25.63 zł

  Zaliczka na podatek - -36 zł

  Wynagrodzenie netto: 330 zł - 45.243 zł - 25.63 zł --36 zł = 295.13 zł

Umowa zlecenie

240.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 32.208 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 4.95 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 8.085 zł
Razem składki ZUS 45.243 zł
Koszty uzyskania 20% 56.9514 zł
Podstawa opodatkowania 228 zł
Zaliczka na podatek 18.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 22.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 25.63 zł
Kwota netto (na rękę) 240.2 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 285 zł

Umowa o dzieło

285.12
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 330 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 301.95 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 285.12 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 330 zł
Podstawa opodatkowania 165 zł
Koszty uzyskania 165 zł
Podatek do US 17% 28.05 zł
Kwota netto (na rękę) 301.95 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 330 zł
Podstawa opodatkowania 66 zł
Koszty uzyskania 264 zł
Podatek do US 17% 44.88 zł
Kwota netto (na rękę) 285.12 zł

Umowa B2B

268
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 330 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 268 Sprawdzenie działania: 268 netto * 23% = 62 (to nasza kwota VAT) 268 netto + 62 VAT = 330 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 330 zł
Podatek VAT 23 % 62
Kwota netto 268 zł

  Frazy powiązane:

 • 300 zł brutto premii ile to netto
 • 330 brutto ile to netto
 • 330 zł brutto ile to netto
 • premia 300 zł brutto ile to netto
 • 300 zł premii brutto ile to netto
 • 330 brutto
 • 330 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 330 zloty netto ile brutto
 • 330 ZL BRUTTO ILE NETTO
 • 338 brutto ile to netto
 • 330 złotych brutto ile to netto
 • 330brutto ile netto
 • jak obliczyc premie brutto na netto
 • 330 brutto ile netto
 • ile jest odliczane od premii kwartalnej
 • 330 zł brutto
 • 5.331,47 brutto to ile netto
 • vat 8% od 330 zl
 • premia 330 zl brutto ile netto
 • 330zł brutto to ile to jest netto

Najciekawsze: