3215 zł brutto, ile to netto?

 

2330.54 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 313.784 zł
Składka rentowa 48.225 zł
Składka chorobowa 78.7675 zł
Składka zdrowotna 249.68 zł
Zaliczka na podatek 194 zł

2340.54 zł
netto (na rękę)

2778 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 313.784 zł
Składka rentowa 48.225 zł
Składka chorobowa 78.7675 zł
Składka zdrowotna 249.68 zł
Zaliczka na podatek 184zł

2777.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 437.24 zł

2614 zł
netto (na rękę)VAT 23% 601 zł

Umowa o pracę

2330.54
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3215 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3215 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3215 = 313.784 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3215 = 48.225 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3215 = 78.7675 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 440.7765 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3215 - 440.7765 = 2774.2235 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2774.2235 * 9% = 249.68 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2774.2235 * 7,75% = 215 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3215 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 440.7765 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3215 zł - 440.7765 zł - 111.25 zł = 2663 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2663 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2663 * 7%) - 46,33 zł = 408.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 408.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2774.2235 * 7,75 % = 215 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2663 zł - 215 zł = 194 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3215 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 440.7765 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 249.68 zł

  Zaliczka na podatek - 194 zł

  Wynagrodzenie netto: 3215 zł - 440.7765 zł - 249.68 zł -194 zł = 2330.54 zł

Umowa zlecenie

2340.54
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 313.784 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 48.225 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 78.7675 zł
Razem składki ZUS 440.7765 zł
Koszty uzyskania 20% 554.8447 zł
Podstawa opodatkowania 2219 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 215 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 249.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2340.54 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2778 zł

Umowa o dzieło

2777.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3215 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2941.725 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2777.76 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3215 zł
Podstawa opodatkowania 1607.5 zł
Koszty uzyskania 1607.5 zł
Podatek do US 17% 273.275 zł
Kwota netto (na rękę) 2941.725 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3215 zł
Podstawa opodatkowania 643 zł
Koszty uzyskania 2572 zł
Podatek do US 17% 437.24 zł
Kwota netto (na rękę) 2777.76 zł

Umowa B2B

2614
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3215 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2614 Sprawdzenie działania: 2614 netto * 23% = 601 (to nasza kwota VAT) 2614 netto + 601 VAT = 3215 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3215 zł
Podatek VAT 23 % 601
Kwota netto 2614 zł

  Frazy powiązane:

 • 3215 brutto ile to netto
 • oblicz bruttu netto dla pracownika za 2019 rok

Najciekawsze: