3170 zł brutto, ile to netto?

 

2299.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 309.392 zł
Składka rentowa 47.55 zł
Składka chorobowa 77.665 zł
Składka zdrowotna 246.19 zł
Zaliczka na podatek 190 zł

2307.19 zł
netto (na rękę)

2739 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 309.392 zł
Składka rentowa 47.55 zł
Składka chorobowa 77.665 zł
Składka zdrowotna 246.19 zł
Zaliczka na podatek 182.01zł

2738.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 431.12 zł

2577 zł
netto (na rękę)VAT 23% 593 zł

Umowa o pracę

2299.2
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3170 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3170 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3170 = 309.392 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3170 = 47.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3170 = 77.665 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 434.607 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3170 - 434.607 = 2735.393 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2735.393 * 9% = 246.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2735.393 * 7,75% = 211.99 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3170 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 434.607 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3170 zł - 434.607 zł - 111.25 zł = 2624 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2624 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2624 * 7%) - 46,33 zł = 402.32 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 402.32 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2735.393 * 7,75 % = 211.99 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2624 zł - 211.99 zł = 190 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3170 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 434.607 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 246.19 zł

  Zaliczka na podatek - 190 zł

  Wynagrodzenie netto: 3170 zł - 434.607 zł - 246.19 zł -190 zł = 2299.2 zł

Umowa zlecenie

2307.19
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 309.392 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 47.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 77.665 zł
Razem składki ZUS 434.607 zł
Koszty uzyskania 20% 547.0786 zł
Podstawa opodatkowania 2188 zł
Zaliczka na podatek 182.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 211.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 246.19 zł
Kwota netto (na rękę) 2307.19 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2739 zł

Umowa o dzieło

2738.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3170 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2900.55 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2738.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3170 zł
Podstawa opodatkowania 1585 zł
Koszty uzyskania 1585 zł
Podatek do US 17% 269.45 zł
Kwota netto (na rękę) 2900.55 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3170 zł
Podstawa opodatkowania 634 zł
Koszty uzyskania 2536 zł
Podatek do US 17% 431.12 zł
Kwota netto (na rękę) 2738.88 zł

Umowa B2B

2577
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3170 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2577 Sprawdzenie działania: 2577 netto * 23% = 593 (to nasza kwota VAT) 2577 netto + 593 VAT = 3170 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3170 zł
Podatek VAT 23 % 593
Kwota netto 2577 zł

  Frazy powiązane:

 • 3170 brutto ile to netto
 • 3170 brutto ile to netto 2016
 • 3170 brutto ile to netto 2017
 • 3170 zl brutto to ile netto
 • brutto 3170 - 23 % vat
 • 3170 ile to netto
 • 3170 brutto
 • 3170 zł brutto
 • podatek od 309 zlotych
 • ile to.com netto3170
 • 2713 19 netto ile to brutto?
 • 3 309 brutto

Najciekawsze: