31200 zł brutto, ile to netto?

 

22071.46 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 3045.12 zł
Składka rentowa 468 zł
Składka chorobowa 764.4 zł
Składka zdrowotna 2423.02 zł
Zaliczka na podatek 2428 zł

22708.95 zł
netto (na rękę)

26957 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 3045.12 zł
Składka rentowa 468 zł
Składka chorobowa 764.4 zł
Składka zdrowotna 2423.02 zł
Zaliczka na podatek 1790.51zł

26956.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 4243.2 zł

25366 zł
netto (na rękę)VAT 23% 5834 zł

Umowa o pracę

22071.46
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 31200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 31200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 31200 = 3045.12 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 31200 = 468 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 31200 = 764.4 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 4277.52 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 31200 - 4277.52 = 26922.48 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 26922.48 * 9% = 2423.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 26922.48 * 7,75% = 2086.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 31200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 4277.52 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 31200 zł - 4277.52 zł - 111.25 zł = 26811 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 26811 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (26811 * 7%) - 46,33 zł = 4514.11 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 4514.11 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 26922.48 * 7,75 % = 2086.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 26811 zł - 2086.49 zł = 2428 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 31200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 4277.52 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2423.02 zł

  Zaliczka na podatek - 2428 zł

  Wynagrodzenie netto: 31200 zł - 4277.52 zł - 2423.02 zł -2428 zł = 22071.46 zł

Umowa zlecenie

22708.95
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 3045.12 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 468 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 764.4 zł
Razem składki ZUS 4277.52 zł
Koszty uzyskania 20% 5384.496 zł
Podstawa opodatkowania 21538 zł
Zaliczka na podatek 1790.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2086.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2423.02 zł
Kwota netto (na rękę) 22708.95 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 26957 zł

Umowa o dzieło

26956.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 31200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 28548 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 26956.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 31200 zł
Podstawa opodatkowania 15600 zł
Koszty uzyskania 15600 zł
Podatek do US 17% 2652 zł
Kwota netto (na rękę) 28548 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 31200 zł
Podstawa opodatkowania 6240 zł
Koszty uzyskania 24960 zł
Podatek do US 17% 4243.2 zł
Kwota netto (na rękę) 26956.8 zł

Umowa B2B

25366
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 31200 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 25366 Sprawdzenie działania: 25366 netto * 23% = 5834 (to nasza kwota VAT) 25366 netto + 5834 VAT = 31200 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 31200 zł
Podatek VAT 23 % 5834
Kwota netto 25366 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/31200